Blogindlæg Blogger: Drop nu det kassestyrede arbejdsliv

Niko Grünfeld er kultur- og fritidsborgmester i København. Han er medstifter af Alternativet og Altivisten. Niko er i øvrigt iværksætter på tiende år og arbejder med ledelsesrådgivning, coaching, konfliktmægling og undervisning i erhvervslivet samt den offentlige sektor.

Danskernes forudsætninger for at leve det gode liv afhænger af, at vi får gang i den økonomiske vækst. Det synes i hvert fald at være den opfattelse, der har indfundet sig i Statsministeriet og det private arbejdsmarked, som vil have os til at løbe hurtigere, arbejde længere og forbruge mere, end vi gør i dag. Det er på tide at gøre op med tiltroen til konkurrencestatens evne til alene at danne forudsætningerne for det gode liv.

Gennem de sidste 30 – 40 år er der sket en markant ændring af den måde, vi bor på, arbejder og lever vores liv. Der findes flere og flere singler, alene-forældre og det klassiske familieliv er ofte kendetegnet ved, at begge forældre har fuldtidsarbejde. Den tidligere opdeling mellem den tid vi tilbringer på vores arbejdspladser, og det liv vi lever sammen med familie og venner, er under opbrud.

VI HAR FÅET en arbejdskultur og et familieliv, der for nogle er præget af store personlige glæder, men for andre er det forbundet med store udfordringer. Nogle kan ikke forestille sig et bedre liv. Andre kan ikke få arbejds- og familieliv til at hænge sammen. Hverken socialt, økonomisk eller følelsesmæssigt. Især mange børnefamilier er pressede af arbejdskulturen, og det er vi nødt til at tage alvorligt, så vi sikrer livs- og meningsbalancen på den korte og lange bane.

I dag er arbejdsmarkedet mest af alt kassestyret, ufleksibelt og ensrettet. Alle tilbydes stort set den samme arbejdstid, og der er et stort behov for at kunne tilbyde flere former for ansættelse, end dem vi ser i dag. Jeg tror på et arbejdsmarked med større organisatorisk fleksibilitet og mangfoldighed. En fleksibilitet og mangfoldighed, der afspejler de vidt forskellige behov, vi som mennesker har gennem en normal livsperiode.

FOR NYLIG kom det frem, at den offentlige sektor er syg og lider af stress og udmattelse. Ifølge Stressforeningen udviser 50.000 udviser dagligt symptomer på stress. 35.000 personer er dagligt sygemeldte. I 2020 regner man med, at ca. 800.000 danskere lider af en eller anden form for psykisk lidelse eller mental ubalance.

Selvom det ikke kan konkluderes, at det alt sammen skyldes arbejdspres, så er tendensen entydig. Indretningen af vores arbejdsmarked tyder på, at manglende balance mellem arbejds- og familieliv er en væsentlig stress-faktor. Det er langtfra godt nok. For mig er et velfærdssamfund et samfund, hvor den enkelte borger oplever, at livet er kendetegnet ved meningsfuldhed, livskvalitet, balance og kreativ udfoldelse.

FAKTUM ER, at der er perioder i ens liv, hvor man kan og vil arbejde meget. Til gengæld er der også perioder, hvor man enten ikke kan eller vil arbejde på samme høje aktivitetsniveau. Arbejdsmarkedets parter kan derfor med fordel udvikle en fleksibel timebankmodel, så folk kan skrue op og ned for arbejdstiden på forskellige tidspunkter i deres liv.

Arbejdsmarkedets muligheder er afgørende for både samfundsudviklingen samt din og min livsglæde. Jeg ser frem til de kommende trepartsforhandlinger med forhåbninger om, at parterne griber muligheden for at fokusere på, hvordan det gode og fleksible (arbejds)liv kan udfolde sig for flest mulige borgere i dette samfund.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.