Blog: Nyt dagpengesystem - utrygt og usolidarisk

Finn Sørensen sidder i folketinget for Enhedslisten og er arbejdsmarkeds- og kommunalordfører. Han er også medlem af Europaudvalget, hvor han er ordfører om EU´s social og arbejdsmarkedspolitik. Han er tidligere næstformand i 3F Industri og Service, og gennem mange år formand for Bryggeriarbejdernes Fagforening i København.

Hvis det går som regeringen, DF og Socialdemokraterne vil, så har Folketinget om få uger vedtaget en omfattende ændring af dagpengesystemet.

Forligspartierne vil påstå, at nu har vi et tryggere dagpengesystem. Det er falsk varebetegnelse.

Sandheden er, at VK-regeringens og Dansk Folkepartis forringelser fra 2010 står ved magt. Der er stadig kun en toårig dagpengeperiode. Hvis du har mistet din dagpengeret, så skal du stadig skaffe 1924 timers ordinært arbejde for at genoptjene retten.

Konsekvensen vil være, at vi også i årene fremover vil se tusinder miste deres dagpengeret hvert år.

Vi kan håbe, at dagpengekommissionen får ret i, at ca. 2000 færre vil falde ud på grund af de nye regler. Men sidste år mistede 16.500 deres dagpengeret, så nu har vi passeret de 70.000.

Der er intet der tyder på, at beskæftigelsessituationen vil ændre sig afgørende i de nærmeste år. Derfor maler jeg desværre ikke fanden på væggen, når jeg siger, at mindst 10.000 vil miste dagpengeret årligt, det er i virkeligheden et forsigtig skøn.

ER DET så blevet mere trygt for dem, der mister dagpengeretten? Nej, tværtimod. De midlertidige lappeløsninger (arbejdsmarkeds- og kontantydelse) udløber. Det betyder at flere helt vil miste deres forsørgelse. Oven i bliver de så lige ramt af kontanthjælpsloftet og 225 timers-reglen.

Solidarisk er det heller ikke. Der er forbedringer, ja. Der er mulighed for forlængelse af dagpengeperioden, og forbrug af dagpengeret opgøres i timer. Men de ledige betaler selv forbedringerne. Først og fremmest gennem lavere dagpengesatser til enlige dimittender (op til 22.500 om året), indførelse af karensdage (op til 2.500 om året) og ved at straffe langtidsledige ekstra hårdt ved at fratage dem en måneds dagpenge.

For at føje spot til skade, er der i lovforslaget indført lavere satser for endnu flere grupper: unge faglærte under 25 år, værnepligtige og forældre som passer et handicappet barn for at nævne nogle af en hel stribe nye forringelser, der ligger ud over hvad der er aftalt i forliget.

VI SKAL nok få tudet ørerne fulde af, at nu har vi et langt mere fleksibelt og gennemskueligt system, der forbedrer mulighederne for de lavtlønnede og dem med de kortvarige ansættelser. A-kassernes Samvirke mener, at der bliver tale om endnu mere bureaukrati, at det bliver endnu mere uigennemskueligt. De frygter oven i købet, at den nye månedsbaserede model kan føre til lavere dagpenge for de lavtlønnede, og at det bliver sværere for denne gruppe at optjene dagpengeret.

Helt absurd er det for dem på supplerende dagpenge. Når de har opbrugt retten til supplerende understøttelse efter max 42 uger, så mister de en hel måneds dagpenge, hvis de har blot en dags arbejde! Det er en ringe trøst, at det først træder i kraft efter næste folketingsvalg.

KONKLUSIONEN ER, at vi må fortsætte kampen for et trygt og solidarisk dagpengesystem.

Konklusionen er desværre også, at den kamp er blevet sværere. Bundlinjen er, at Socialdemokraterne nu har bundet sig til VKO's to-årige dagpengeperiode og skrappe genoptjeningskrav. Hvis de vil kæmpe for noget bedre, skal de opsige forliget inden næste folketingsvalg.

Men vil de det? Jeg håber, fagforeningerne vil presse dem til det. Enhedslisten vil i hvert fald gøre vores. Socialdemokraterne og DF vil blive udfordret, hver eneste gang vi får nye tal for de mange tusinder, der mister dagpengeret, og de mange tusinder som havner på kontanthjælp eller helt uden forsørgelse.

Se Enhedslistens gennemgang af lovforslaget her.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.