Biblioteker skal jagte kriminelle
Fremover skal man ikke anonymt kunne bruge internettet på biblioteket eller andre offentlige steder til at søge efter børneporno eller planlægge et terrorforsøg, mener arbejdsgruppe. Foto: Colorbox
Alle internetbrugere på biblioteket og netcafeeer skal registreres. Sådan lyder forslaget fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet.

Det skal være lovligt for landets politi og efterretningsvæsen at registrere borgernes aktiviteter på internettet, hvis de benytter biblioteker, netcafeer eller computere i det offentlige rum.

Det foreslår en arbejdsgruppe under Justitsministeriet. Registreringen skal ske via personlig identifikation med f.eks. NemID eller cpr-numre.

I Danmarks Biblioteksforening tager klart afstand fra forslaget.

"Forslaget er uacceptabelt. Den fri og lige adgang til information efter eget valg og uden myndighedsopsyn er i fare. Er vi ved at skabe et voldsomt overvågningssamfund, hvor vi i øvrigt ingen garanti har for, at det virker?," spørger Steen B. Andersen, formand for Danmarks Biblioteksforenings digitaliseringsudvalg.

Ifølge foreningen strider forslaget imod borgernes ret til at kunne skaffe sig informationer via folkebiblioteket, uden at myndigheder eller andre kigger med over skulderen. Desuden vil det pålægge de i forvejen økonomisk trængte biblioteker nye omkostninger.

"Bibliotekerne og deres opdragsgivere, kommunerne, burde koncentrere sig om kerneopgaven videns- og kulturformidling og ikke give sig til at jagte kriminelle," siger Steen B. Andersen.

Siden 2007 har teleselskaberne alene skulle registrere trafikken på bibliotekernes åbne netforbindelser. Med det nye forslag skal den enkelte bruger registreres først, inden der gives adgang til nettet, således at den enkeltes aktiviteter kan følges nøjere.

Ifølge Justitsministeriets arbejdsgruppe vil registreringen af internet-brugere lette efterforskningen i sager om f.eks. børneporno og terror.