Bedre og billigere børnepasning
Daginstitutioner ? Regeringen har afsat to millarder kroner til bedre kvalitet i børnepasningen, samtidig med at taksterne for børnepasning er sat ned. Men kommunerne har mulighed for at indføre yderligere forældrebetaling, så det reelt ikke bliver billig

Som nyudnævnt familieminister vil jeg arbejde for dagtilbud af høj kvalitet, hvor alle børn ? uanset deres udgangspunkt i livet ? trives, bliver udfordret og får den nødvendige opmærksomhed fra det pædagogiske personale.

De svageste børn

Regeringen har afsat to milliarder kroner over fire år til at sikre bedre kvalitet i børnepasningen.
En stor del af de midler, der allerede er afsat, er målrettet de udsatte børn. For eksempel er der i den netop fremsatte dagtilbudslov mulighed for at give friplads til madordninger til de familier, der er økonomisk trængte, ligesom der er afsat penge til efteruddannelse, så pædagogerne bedre kan følge op over for de svageste børn.

Kommunen bestemmer

Samtidig med dette massive økonomiske løft har regeringen ført et af sine valgløfter ud i livet ? nemlig at den maksimale forældrebetaling i dagtilbud er blevet sat ned til 25 procent. Det er blevet billigere for forældrene at få deres børn passet, og det er jeg sikker på, at langt de fleste forældre er glade for.
Michael Fomsgaard og Annette Louise Brorsen fra FOLA (forældrenes landsorganisation) opfordrede mig her i avisen (16. december) til at sørge for, at denne nedsættelse ikke bliver udjævnet af, at kommunerne indfører yderligere forældrebetaling på delelementer.
Regeringen har naturligvis kompenseret kommunerne for takstnedsættelserne ved at tilføre kommunerne flere penge gennem bloktilskuddene.
Men i Danmark har vi kommunalt selvstyre, hvilket betyder, at vi fra regeringens side ikke kan bestemme, hvordan kommunerne konkret vælger at bruge pengene.
Men jeg vil da kraftigt opfordre kommunerne til at tage deres del af ansvaret og sørge for, at de penge, vi har tiltænkt dagplejen og daginstitutionerne, også ender hos dagtilbuddene. Ellers går det jo i sidste ende ud over børnene.