Barsel kan gavne mænds karriere - for kvinder er det modsat

Modelfoto. (Foto: Foto: Jumpstory )

Modsat kvinder oplever flere mænd ifølge ny undersøgelse, at en lang barsel har en positiv effekt på løn- og karriereudvikling

I Danmark holder mødre i gennemsnit knap 300 dages barselsorlov, mens fædre kun tager orlov omkring en måned.

Men en ny undersøgelse, udarbejdet af forskere fra Syddansk Universitet og vidensvirksomheden Oxford Research, peger nu på overraskende gevinster, hvis en mand holder barselsorlov i otte uger eller mere. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Undersøgelsen præsenteres af ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) sammen med et beløb på 845.000 kroner til en oplysningsindsats om fædrebarsel.

Den konkluderer blandt andet, at en stor del af de fædre, der har taget en lang barsel, oplever en gavnlig effekt på både karriere og lønudvikling. Ifølge undersøgelsen, hvor 1298 fædre og 508 mødre har svaret, er der tale om en ”signifikant sammenhæng”, og det kommer bag på Nete Krogsgaard Niss, chefanalytiker hos Oxford Research, som er en af forfatterne bag.

- Det er noget af det, vi synes er interessant. Netop fordi man objektivt set skulle tro, det altid er en ulempe, når man er væk fra arbejdsmarkedet i en periode, fordi man passer sit barn. Men det er konsistent med nogle af de andre undersøgelser, der er lavet, som viser, at fædre ikke får lavere lønninger i deres livsforløb ved at være på orlov, hvorimod kvinder gør, siger Nete Krogsgaard Niss.

14 procent af de mænd, der har taget mere end otte uger af barslen, svarer, at det har haft en karrieregavnlig effekt. 12 procent af de mænd, der har taget mere end otte ugers barsel, angiver, at det har påvirket deres løn positivt, mens fem procent eller færre svarer, at barslen har haft en negativ effekt på karriere og løn. Den resterende gruppe har ikke mærket nogen ændringer.

I undersøgelsen beskrives det, at den modsatte tendens gør sig gældende for kvinder. Her svarer 16 procent, at barselsorloven har haft en negativ effekt på karrieren, og 19 procent svarer, at det har påvirket lønudviklingen negativt.

På begge spørgsmål svarer tre procent eller færre, at barslen har haft en positiv effekt.

Kenneth Reinicke, der er lektor på Roskilde Universitet, hvor han forsker i barselsorlov samt køn og ligestilling, kalder tallene interessante.

- Selvom det er omsorgspersonen, der udvikler sig hos faderen, bliver forsørgergenet også tændt. At nu skal man virkelig give den gas på arbejdsmarkedet, for man har faktisk et barn at tage ansvar for. Der kan udvikle sig nogle kompetencer, siger Kenneth Reinicke.

Læs hele historien i Kristeligt Dagblad og på k.dk.

 

Kristeligt Dagblad