Barnets første sygedag – hvad er mine rettigheder?
Du kan kun holde fri fra dit arbejde for at passe dit syge barn, hvis der ikke er andre muligheder. (Foto: Modelfoto: Ritzau/Scanpix/Iris)
Hvad har du ret til, hvis dit barn er syg og må blive hjemme under dynen? Avisen.dk guider dig.

Får dit barn øjenbetændelse eller feber, kan du være nødt til at blive derhjemme for at dryppe øjnene eller holde øje med temperaturen.

På samme måde kan du være nødt til at gå fra dit arbejde før tid, hvis de ringer fra dit barns skole eller daginstitution på grund af akut opstået sygdom.

Men vær opmærksom på, hvilke vilkår du har i forhold til at tage dig af dit barn.

Det står i din ansættelseskontrakt eller overenskomst, om du for eksempel har ret til at få løn, når du er hjemme på dit barns første sygedag. 

Hvor mange dage må jeg holde?

Måske er du på en arbejdsplads, hvor du har lov til at holde to eller flere dage med fuld løn, hvis du passer dit barn.

Omvendt kan du også arbejde et sted, hvor du slet ikke har ret til løn under dit barns  sygedage. Hvis det er tilfældet for dig, og du alligevel bliver hjemme for at passe dit barn, må chefen trække dig i løn.

Det kan være en god idé at spørge din arbejdsgiver eller fagforening, hvis du er i tvivl om, hvilke specifikke regler der gælder for dig ved barns sygdom.

Hvem må passe mit barn?

Du kan som udgangspunkt kun få fri til at passe dit syge barn, hvis der ikke er andre for eksempel bedsteforældre, der kan træde til.

Både dig og dit barns anden forælder har mulighed for at være den, der bliver hjemme ved jeres syge barn - også selvom I er skilt. Og den mulighed gælder også for papforældre og plejeforældre, hvis de bor sammen med dit barn, og arbejdsgiveren ved besked om det.

Men du skal huske, at der ikke er to, der kan tage barnets første eller anden sygedag i den samme sygdomsperiode.

Hvornår starter første sygedag?

Dit barns første sygedag begynder den dag, hvor du opdager sygdommen.

Men bliver dit barn først skidt tilpas om aftenen, må du gerne betragte den næste dag som den første sygedag.

Barnets anden sygedag er altid dagen efter barnets første sygedag.

Det er altid godt at give din arbejdsgiver besked i så god tid som muligt, hvis du er forhindret i at møde på grund af dit barn.

Forskel på offentligt ansatte og privateansatte  

Du er underlagt forskellige regler om ret til barnets sygedage afhængigt af, om du er offentligt eller privat ansat.

Som offentligt ansat kan du få helt eller delvist fri med løn på barnets første og anden sygedag, hvis:

  • Dit barn er under 18 år 
  • Barnet bor hos dig 
  • Det er nødvendigt, at du bliver hjemme af hensyn til barnet  
  • Det er foreneligt med forholdene på dit job 

Hvis du er ansat i det private, er du ikke underlagt de offentlige regler. Men det står i din ansættelseskontrakt eller overenskomst, hvilke rettigheder du har, når dit barn bliver sygt.

Kilder: borger.dk, FOA

Artiklen er senest opdateret februar 2018

via Listen To News