Region Hovedstaden ANALYSE: Elbiler giver både renere luft og flere penge i kommunekassen
Region Hovedstaden har en vision om at skabe en grøn og innovativ metropol med høj livskvalitet og vækst. Ny analyse viser gevinsten ved, at kommunale biler kører fossilfrit
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Hvis kommunerne skiftede deres benzin- eller dieselbiler ud med elbiler, ville det give renere luft til borgerne, men også flere penge til at dele ud til f.eks. børn og ældre.

Det viser en ny analyse af potentialet for omstilling til elbiler i kommuner, som COWI har lavet for Region Hovedstaden.

Analysen kortlægger antallet af biler og deres køremønstre i 11 kommuner i regionen, og den viser, at der årligt kan spares i alt 1,6 mio. kr. og 287,5 tons COâ??, hvis ansatte som f.eks. hjemmehjælpere og pædagoger i stedet kørte i elbiler.

- Det viser det store potentiale, som kan komme borgernes sundhed og pengepung til gode, hvis kommunerne går foran i omstillingen til grøn transport. Vi har sammen lavet en fælles regional klimastrategi for at støtte udbredelsen af grønne transportformer og realisere den politiske målsætning om at blive en førende elbilregion. Så nu er det bare med at klø på for kommunerne, siger Jens Mandrup (SF), formand for Region Hovedstadens miljø- og trafikudvalg.

Klimastrategien har som målsætning, at 25 procent af den offentlige bilpark i hovedstadsregionen skal være klimavenlig.

Forskel fra kommune til kommune

Incitamentet for at skifte bilparken ud med elbiler varierer fra kommune til kommune, viser analysen.

Dragør har kun 31 kommunale biler, men ved at udskifte 10 af dem med elbiler, kan der både spares en god portion penge og 26 tons COâ??årligt. I Gladsaxe Kommune kan over 100 ud af 147 kommunale biler udskiftes til elbiler uden ekstra totalomkostninger og spare miljøet for 147,3 tons COâ??om året.

- I Region Hovedstadens elbilsekretariat Copenhagen Electric står vi klar til at hjælpe kommunerne med omstilling til elbiler via videndeling og samarbejde. Elbiler bliver tit afvist med begrundelsen om, at de ikke kan køre langt nok på en opladning. Men analysen viser, at langt de fleste kommunale ture er under 100 km i løbet af en dag, og i de tilfælde er elbilen ofte et oplagt alternativ, siger sekretariatsleder Kåre Albrechtsen fra Copenhagen Electric.

For hver kommune er der i analysen lavet en handlingsplan, der giver et samlet overblik over de økonomiske og miljømæssige gevinster og omkostninger ved omstilling til elbiler

Fakta:

COWIs analyse er lavet i samarbejde med Designskolen Kolding og EVTest for Region Hovedstadens elbilsekretariat Copenhagen Electric.

11 kommuners bilflåder er gennemgået bil for bil. Desuden er kørselsomfang kortlagt og beskrevet.

Analysen viser, at mere end 25 procent af kommunernes biler kan omstilles til elbiler enten med økonomisk gevinst eller uden at føre til ekstra udgifter. Knap 50 procent af kommunernes biler kan teknisk set omstilles til elbiler og kan derfor bidrage med COâ??-gevinster.

Regionsrådet har afsat 16,5 mio. kr. i årene 2013-2016 til at realisere målsætningen 'Region Hovedstaden som førende elbilregion', der er en del af KKR Hovedstaden og Region Hovedstadens fælles regionale klimastrategi.

Region Hovedstadens elbilsekretariat Copenhagen Electric medvirker til at udbrede elbiler i hovedstadsregionen via videndeling og kommunikation, samt samarbejde om projekter, der fremme elbilisme.

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.