AE forventer endnu færre ledige
Stadig flere arbejdsløse vil komme i arbejde, mener Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Der vil komme lønsedler fremfor jobafslag ind gennem brevsprækken hos stadig flere danskere. Det mener Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE). Og det uanset at arbejdsløsheden allerede er faldet og faldet gennem de seneste år.

»Vi tror, at ledigheden vil kunne komme yderligere 10.000 fuldtidspersoner ned,« siger økonom Frederik I. Pedersen fra AE.

Fra oktober til november faldt arbejdsløsheden med 3.800 personer korrigeret for sæsonudsving og omregnet til fuldtidspersoner. Det fremgår af de seneste opgørelser fra Danmarks Statistik.

Det betyder, at arbejdsløsheden nu er nede på 109.400 fuldtidspersoner – eller svarende til 4,0 procent af arbejdsstyrken. Dermed er arbejdsløsheden nu et helt procentpoint under de 5,0 procent, som, økonomer tidligere mente, var den nedre grænse.

Men ifølge AE er der så store forskelle i arbejdsløsheden i amterne, at der er god grund til at tro, at arbejdsløsheden vil kunne falde yderligere.

I Ribe Amt er der nemlig kun 2,5 procent fuldtidsforsikrede arbejdsløse, mens der i Københavns Kommune er 6,3 procent.

»Hvis de områder, der ligger højt, som for eksempel Københavns Kommune, kunne komme ned på landsgennemsnittet på 4,0 procent, så ville det betyder 10.000 personer flere i arbejde,« mener Frederik I. Pedersen.

Han vurderer, at en del af faldet kan forklares med, at virksomhederne er blevet mere fleksible med, hvor gode kvalifikationer deres ansatte skal have som udgangspunkt.