50.000 flere kommer i arbejde
Væksten på arbejdsmarkedet fortsætter, forudser Finansministeriet. Og gælden er på vej ned.

Der dumper flere og flere lønsedler ind gennem brevsprækken i de danske hjem. Den private beskæftigelse voksede med 23.000 personer i 2005 og skønnes at vokse med i alt godt 50.000 personer i 2006-2008, konkluderer Finansministeriet, der i dag offentliggør deres økonomiske redegørelse. Ministeriets embedsmænd kalder beskæftigelsen for »højere end nogensinde før«.

De anfører også, at overskuddet på de samlede offentlige finanser foreløbig er opgjort til et rekordoverskud på lidt over 71 milliarder kroner svarende til 4,6 pct. af BNP i 2005. For 2006 og 2007 ventes et lidt lavere overskud på godt og vel 56 milliarder kroner.

De ekstraordinært store overskud skal blandt andet gå til gældsnedbringelse:
»Det er nødvendigt, fordi vi ellers risikerer at sætte den gode udvikling over styr,« siger finansminister Thor Pedersen (V).