Troels Lund om brug af pensionsordning: Ikke godt nok
Foto: Ritzau Scanpix
15 kommuner har hver især kun givet èn enkelt borger seniorførtidspension på fem år. Ikke godt nok, lyder det fra beskæftigelsesministeren.

Seniorførtidspension – et langt og svært ord, der tilsyneladende ikke siges højt særligt tit på de kommunale gange.

Hele 15 kommuner har nemlig kun tilkendt seniorførtidspension til højst én enkelt borger. Og det selvom ordningen har eksisteret siden 2014. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet ifølge Fagbladet 3F. 

Seniorførtidspension blev indført efter nedskæringerne af efterlønnen. Seniorførtidspension var et plaster på såret og skulle sikre, at reelt nedslidte fortsat kunne trække sig tilbage før tid.

Men noget tyder på, at ordningen mest hører til i kommunernes skuffer. Kun i alt 1.285 borgere har siden 2014 fået tilkendt en seniorførtidspension, viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.

I tilbagetrækningsreformen fra 2011, hvor man igen strammede reglerne for efterløn, blev det ellers skønnet, at der ville være over 6.000 personer på seniorførtidspension i 2017 og 8.500 i 2020.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er ikke tilfreds med, at tallet i dag er så lavt.

- Ordningen om seniorførtidspension bliver mildest talt ikke brugt ret meget. Seniorførtidspension må ikke være en skuffeordning. Det må ikke være en ordning, som man ikke kender, sagde ministeren under et samråd om seniorførtidspension sidste måned.

Ministeren forklarede dog også, at der sidenhen er blevet gennemført reformer, der fuldstændigt har ændret på forudsætningerne for at tilkende seniorførtidspension.

Der er blevet indført en førtidspensions- og fleksjobreform, som har åbnet for ressourceforløb og helt små fleksjob. Og de to ordninger har ”opsuget” mange af de borgere, som ellers ville have fået en seniorførtidspension, vurderer ministeren.

- Jeg synes, det er tankevækkende, at nogle kommuner stort set ikke har benyttet sig af seniorførtidspensionsordningen. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved, sagde ministeren under samrådet.

Her i december har Beskæftigelsesministeriet derfor sendt kampagnemateriale ud til landets kommuner. For kommunerne skal vide mere om det her område, mener ministeren.

Blandt andet skal Styrelsen for Beskæftigelse og Rekruttering (STAR) indhente erfaringer fra de kommuner, der bruger seniorførtidspension mest, og se, om andre kommuner kan have glæde af dem. Og STAR skal også tage fat i de kommuner, der bruger seniorførtidspension allermindst, og hjælpe med en håndholdt indsats.

Ellen K. Lykkegård, der er socialpolitisk ansvarlig i 3F, er glad for, at der nu bliver sat fokus på, at ordningen bliver brugt for lidt. Hun er dog samtidigt bange for, at en massiv informationsindsats ikke er nok.

- Man har tidligere haft politisk fokus på det lave antal tilkendelser, uden at det har ændret noget på tilkendelsesmønstret, siger hun med henvisning til, at den tidligere beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) i 2016 også bad kommunerne om at sætte ekstra fokus på seniorførtidspension.

Fagbladet 3F