Undersøgelse: Hver fjerde kvinde har svært ved at passe arbejdet
Mange, der er ramt af stress, oplever at lave flere fejl i arbejdstiden og glemme opgaver. Casper Christoffersen/Ritzau Scanpix
Tæt kontakt med borgere i alle aldre og for lidt tid til nærvær presser mange medarbejdere. Det store pres får næsten hver fjerde kvinde til at have svært ved at kunne udføre arbejdet
En ny undersøgelse fra pensionsselskabet PFA viser store udfordringer i den daglige arbejdsdag for især kvinder.
 
23 procent af kvinderne har "engang imellem", "ofte" eller "meget ofte" følt, at psykiske problemer som stress har begrænset dem i at udføre arbejdet. 17 procent af mændene svarer ja til det samme. Ifølge undersøgelsen oplever langt flere kvinder end mænd symptomer på stress indenfor de seneste 14 dage.
 
Hos PFA finder man udviklingen bekymrende.
 
”Udover at det  selvfølgelig er dyrt for os som pensionsselskab, når folk mister deres arbejdsevne på grund af stress, er det samtidig en udvikling, der er meget bekymrende for hele samfundet, siger Rikke Bay Haaber, der er sundhedschef i PFA.  
 
 
En årsag til forskellen er, at der i de kvindedominerede fag som for eksempel sosu-hjælper, pædagog eller sygeplejerske stilles store krav fra både de borgere eller børn, de er i kontakt med i deres arbejde. Samtidigt står de overfor besparelser, der betyder, at medarbejderne skal løbe hurtigere, mener Karen Sjørup, kønsforsker på Roskilde Universitet. 
 
- Mange kvinder har job i den offentlige sektor, hvor der virkelig er blevet skåret ind til benet og effektiviseret, og hvor presset på medarbejderne derfor bliver større og større, siger hun.
 
Stressforsker Bo Netterstrøm er enig. Han mener, at det går galt, når man arbejder med mennesker og ikke føler, at man har tid til at gøre sit arbejde ordentligt.

- Når man arbejder med mennesker, kan det være meget stressende ikke at føle, at man gør sit arbejde godt nok. Det er hårdt at skulle afvise et ældre menneske eller et barn, fordi man ikke har tid til dem, siger han. 

FTF: Stort problem blandt medlemmer
Hos FTF genkender man problematikken. Organisationen repræsenterer både pædagoger, lærere, socialrådgivere og sygeplejersker og har derfor en indsigt i de nogle af brancher, hvor overvægten af af de ansatte er kvinder.

- Stress og belastninger i det psykiske arbejdsmiljø er et stort problem blandt FTF’erne. I de fag, hvor der er en overvægt af kvinder, er der ofte store følelsesmæssige krav i arbejdet med borgerne, samtidigt med at der hele tiden sker forandringer og kommer nye krav, som betyder, at arbejdspresset stiger, siger Nina Hedegaard, der er arbejdsmiljøkonsulent i FTF.

Hun mener, at det er arbejdsgiverens ansvar at ændre udviklingen og sikre arbejdsmiljøet, og at de i dag ikke gør nok for at forebygge stress og psykisk nedslidning. En del af løsningen er, at lave nogle klare retningslinjer i forhold til, hvad et godt arbejdsmiljø består af.
 
- Det er i dag uklart, hvilke konkrete krav, arbejdsgiverne skal leve op til, når vi taler psykisk arbejdsmiljø. FTF efterlyser derfor en bekendtgørelse, hvor det gøres tydeligt, hvilke belastninger arbejdsgiverne skal forebygge, siger hun.