Uheldig udflytning: Arbejdspladser er blevet mindre effektive
Fire ministre lancerede i efteråret planen om at flytte statslige arbejdspladser. Men allerede nu giver flytningen knas på de statslige arbejdspladser Foto: Mathias Løvgreen Bojesen
Allerede inden den første statslige arbejdsplads er flyttet ud, er effektiviteten faldet, skriver fagblad.

Med løftet om en bedre balance i Danmark annoncerede regeringen i efteråret, at 3.900 statslige arbejdspladser skulle flytte til provinsen. Meldingen vakte glæde i mange provinsbyer, mens forskere og fagforeninger advarede. For når en arbejdsplads skal flytte og mister erfarne medarbejdere, mister man viden, som kan tage lang tid at genopbygge, lyd advarslerne.

Men allerede inden den første arbejdsplads er flyttet, giver udflytningen problemer på de statslige arbejdsplader. Det viser en rundspørge, som fagbladet Magisterbladet har foretaget blandt de medlemmer af Dansk Magisterforening, som er på en udflytningsramt arbejdsplads.

I alt svarer 61 procent nemlig, at flytningen i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad går ud over effektiviteten på arbejdet, skriver Magisterbladet. Samtidig angiver flere, at de er stressede og følelsesmæssigt udmattede.

 

En vanvittig klemme

Regeringens udflytningsplaner får kritik fra psykolog og lektor Einar B. Baldursson, som forsker i arbejdspsykologi på Aalborg Universitet. Han kritiserer planerne for at være underfinaniserede og er samtidig bekymret for de medarbejdere, som kommer til at pendle langt på arbejde.

- Ud fra et arbejdsmiljøsynspunkt er jeg rigtig nervøs for de medarbejdere, der kommer til at pendle 100 kilometer til arbejde, som skal leve i kaos i lang tid, fordi intet fungerer optimalt,
og som måske oveni oplever et ekstra pres for at levere og samtidig lære nye kolleger op. De medarbejdere bliver bragt i en vanvittig klemme, siger han til Magisterbladet.

Drænet og desillusioneret

Svarende i Magisterbladets rundspørger giver indtryk af en gruppe medarbejdere, som føler sig presset hårdt - selvom blot 16 procent oplever, at ledelsen på deres arbejdsplads har håndteret processen dårligt eller meget dårligt.

- Man føler sig drænet og desillusioneret. Det er klart, at det påvirker effektiviteten, skriver et medlem i en kommentar i undersøgelsen.

- Det er svært at koncentrere sig, når man reelt føler sig fyret, uddyber en anden

De ansattes frustrationer skyldes i høj grad, at akademikerne er meget optagede af at levere høj kvalitet på arbejdspladsen, mener Mette Mogensen, adjunkt ved CBS.

- Når man sætter meget af sig selv på spil i sit arbejde, føles det vildt frustrerende at blive krænket på sin faglighed på grund af en politisk reform, som ikke har til formål at understøtte opgave løsningen, siger Mette Mogensen til Magisterbladet.

Vigtigt med flere muligheder

Hvis flytteplanerne skal gennemføres uden flere problemer, er det vigtigt, at de ansatte sikres gode overgangsordniger. Det mener Camilla Gregersen, formand i Dansk Magisterforening.

- Jo flere muligheder og valg, der er for den enkelte, des bedre bliver betingelserne for, at opgaverne bliver løst bedst muligt både nu og efter udflytningen. For nogle vil en prøveperiod på op til seks måneder være attraktiv. Sammen med gode seniorordninger kan det være med til at sikre overførsel af viden og kompetencer i overgangs perioden, siger Camilla Gregersen til Magisterbladet.