Torturoffer får nej til retssag og erstatning
Højesteret har afvist en sag om en 25-årig iraner, der krævede en kvart million i erstatning fra Flygtningenævnet. Torturcenter er chokeret over afgørelsen.

Højesteret har afvist at behandle en sag, hvor en 25-årig iraner krævede 250.000 kroner i erstatning fra Flygtningenævnet, fordi han efter sin tilbagesendelse til Iran blev udsat for tortur.

Flygtningenævnet sendte i 1999 manden tilbage til Iran, hvor han blev udsat for tortur. Men Højesteret vurderede fredag, at nævnets afgørelse ikke kan indbringes for en domstol. Det gav Østre Landsret ellers lov til i december 2005.

Iraneres advokat, Bjørn Elmquist, overvejer nu at indbringe sagen til Menneskerettigheds­domstolen.

Afgørelsen skuffer Rehabilitering- og Forskningscentret for Torturofre (RCT).

»Jeg er chokeret og skuffet, fordi Højesteret ikke lever op til de danske regler omkring torturofre. Flygtningnævnet har en forpligtelse til ikke at udlevere mennesker til tortur. Og det har det ikke levet op til,« siger kommunikationskoordinator Tue Magnussen.

Han påpeger desuden, at Danmark er forpligtet til at yde erstatning til torturofre.

RCT har indbragt sagen for FN’s komité for tortur.

Højesteret begrunder enstemmigt sin kendelse i, at hvis erstatningsspørgsmålet skulle prøves ved retten, skulle dommerne ind og tage stilling til sagens substans, og det kan ikke lade sig gøre.