Topmoderne tv fra rådhuset
Internet ? Næsten ingen ser net-tv fra møderne på rådhuset, men der er planer om en modernisering

Københavns kommune barsler med forbedringer på deres hjemmeside, og hvis alt går efter planen, nedkommer byen med en topmoderne version af streaming net-tv til efteråret. Dermed vil alle med en internetforbindelse og en computer kunne sætte sig til rette, typisk et par aftner om ugen, og nyde direkte tv fra Borgerrepræsentationens møder. Det kan man i princippet allerede, men systemet, som kommunen bruger, er fra 2001 ? i dataverdenen nærmest at sammenligne med den første istid.

Dårlig kvalitet

Man kan hverken se, hvem der har ordet, eller hvilket punkt der er på dagsordenen på det nuværende system. Det kan være en af forklaringerne på, at blot 125 har surfet forbi udsendelserne siden 6. oktober. Og da der har været afholdt fire møder siden, har i gennemsnit cirka 31 mennesker fulgt med i møderne. Og det er formentlig ikke engang interesserede borgere, fortæller chefen for Borgerrepræsentationens sekretariat, Flemming Dubgaard.

En professionel løsning

»For det første er kvaliteten så ringe, at hvis en borger forvilder sig ind, så vil vedkommende sikkert aldrig komme igen. Og for det andet, så reklamerer vi jo slet ikke for muligheden på vores hjemmeside,« forklarer Flemming Dubgaard, der på sit skrivebord har en meget foreløbig plan for en modernisering af kommunens net-tv.
»Vi vil gerne tilbyde en professionel løsning. I forvejen har vi et moderne afstemningssystem i salen, og nogle af de features vil vi gerne overføre til de nettransmitterede udsendelser, Så vil brugerne kunne få et flot billede med diverse løbende information om politikerne og dagsordenerne,« siger Flemming Dubgaard.
I øjeblikket koster nettransmissionerne ikke kommunen penge, da det er så gammeldags, at det bare skal passes af medarbejderne. Det nye system vil derimod kræve en bevilling af politikerne, men Flemming Dubgaard har ikke noget bud på et beløb.
»Man kunne spørge, om ikke det er spild af penge at poste penge i noget, som så få er interesseret i?«
»Jo, men der vil også være penge at spare ved det. I dag bruger vi mange timer på at skrive detaljerede referater af møderne i Borgerrepræsentationen. Med den nye transmission vil vi i stedet kunne lægge klip af de enkelte punkter ud på hjemmesiden. Det giver også en meget bedre service for borgerne og vores samarbejdspartnere,« siger Flemming Dubgaard, der har et fromt ønske om at kunne bruge sommerferien på projektet.