Test dig selv: Dit navn sladrer om dit liv og din løn
Navnehjulet kender alt til dig og dine navnefæller. Nu kan du teste dig selv og se, hvor godt dit navn passer til dig. Foto: Shutterstock/Iris/Modelfoto og Avisen.dk
Hvad fortæller dit navn om dig? Det kan du nu teste i Avisen.dk's navnehjul.

Ingen kvaler, Michael betaler. For hedder du Michael, tjener du i gennemsnit 35.422 om måneden - eller 34 procent mere end gennemsnittet af danskerne. Men hedder du derimod William, tjener du med 21.970 kroner - 17 procent mindre end gennemsnittet. 

Dit navn sladrer på mange måder om, hvem du er. Avisen.dk har testet danskerne på en lang række områder som bopæl, indkomst, kriminalitet, alder og mange flere. Og nu kan du teste dig selv i Avisen.dk's navnehjul, som du kan finde ved at klikke lige her: Navnehjulet.

Eksempelvis arbejder Line oftest som skolelærer, i butik eller som sygeplejerske, mens Lene er kontorassistent, sygeplejerske eller sosu-assistent. Og så er der Ronnie - en rigtig sjællænder - der oftest bor i Hvidovre, Ringsted og Holbæk, mens Preben holder til i Lemvig, Mors og Haderslev i det jyske.

Sådan kan navnehjulet fortælle lidt om forskelle og sammenhænge hos os danskere. Danskerne er i gennemsnit 41 år, og navnet peger også på generationsforskelle. Som Kirsten, der i gennemsnit er 65 år gammel, og hvor 21,2 procent er millionær. Og unge Julie på 19 år, der med sine 2,2 procent millionærer er langt fra landsgennemsnittet på 13,1 procent.

Og det er ikke kun generationsforskelle, der findes i navnevalget. Eksempelvis tjener mænd, der hedder Kim, 35.905 kroner om måneden, mens kvinderne, der ligeledes hedder Kim, tjener betydeligt mindre med 16.960 kroner. 

Er du nysgerrig på, hvad der kendetegner dit eget navn, kan du blive meget klogere i navnehjulet, der er blevet til i fælleskab mellem Avisen.dk, Kaas og Mulvad og Hottype Consulting. Pia Seidler har stået for det grafiske design. 

 

Om navnehjulet: Sådan gjorde vi

Alle data i navnehjulet er købt hos Danmarks Statistik. Vi har talt fornavne hos personer, der boede i Danmark den 21. december 2016.

Der er kun medtaget navne, hvor mindst 100 personer har haft navnet. Vi har ene og alene koncentreret os om det første navn. Så hedder du Jens Peter, vil du optræde som Jens. Navne med bindestreg er dog medtaget.

Navne, der både bæres af mænd og kvinder, er beregnet og kan slås op hver for sig.

Navnehjulet finder statistik på en lang række områder.

Bopæl - De tre kommuner, hvor personer udgør den største andel. Da nogle ø-kommuner er små, vil de relativt hyppigt dukke op i oversigterne. Derfor er de for visse navne ikke taget med.

- Biler - Vi ved, hvor mange biler af en bestemt fabrikant, der ejes privat af personer med bestemt navne. Vi viser, hvilke bilmærker der for hvert navn er overrepræsenteret i statistikken - og ikke hvilke bilmærker, flest har.

- Alder - Gennemsnitsalderen på personer med dette navn. Her skelner vi ikke mellem børn og voksne - det giver det mest sandfærdige billede af navnets reele gennemsnitsalder.

- Skat - Hvor meget betalte personer med navnet i gennemsnit i skat i 2015. Tallet er regnet ud fra personer, der har betalt positiv skat i indkomståret 2015. Det kan du læse mere om hos Danmarks Statistik.

- Indkomst - Den gennemsnitlige indkomst før skat. Pensionsbidrag indgår ikke. Indkomsterne er regnet ud fra indkomståret 2015. Det kan du læse mere om her.

- Kriminalitet - Andel personer med pågældende navn, som har fået en straf indenfor de sidste fem år. Optællingen går fra 2011-2015. Afgørelser i form af frifindelser og tiltalefrafald er ikke medtaget.

- Millionærer - Hvor almindeligt er det, om personer med navnet er millionær? Her er tale om personer, der pr. 31. december 2015 havde en nettoformue på mindst 1 million kroner. Nettoformuen er udregnet ud fra aktiver (kontant ejendomsværdi, indestående i pengeinstitutter samt aktier, obligationer og pantebreve i depot) fratrukket passiver (gæld til pengeinstitutter, hypotekbanke, kontokortordninger og kreditforeningsgæld). Vi medregner ikke værdien af hovedaktionærposter uden for depot, bil, lystbåd, campingvong, kontanter, pensionsformuer samt besætninger og lagerværdier for selvstændigt erhversdrivende. Er du ikke blevet klogere af den beskrivelse, kan du læse mere hos Danmarks Statistik

- Civilstatus - Gift, single, samlevende eller lever i registreret partnerskab. Single dækker alle enlige - uanset om man har været gift eller ej. Samlevende dækker også par, der bor sammen. Forskellene er nærmere beskrevet her.

- Karriere - Chef, studerende, pensionist eller lønmodtager. Optalt i 2015 - men vi har forenklet lidt. Ledig er lagt sammen af 'arbejdsløs mindst halvdelen af året' samt 'modtager af dagpenge (aktivering ol., sygdom, barsel og orlov)'. Uden for arbejdsmarkedet dækker over 'førtidspensionister', 'folkepensionister', 'efterlønsmodtagere' og 'kontanthjælpsmodtagere'. Andre er 'medarbejdende ægtefælle, 'andre' samt 'uoplyst'.

- Arbejde - Her er det de tre job, personen oftest har. Danmark Statistik kender fra indkomstregistreret den dominerende beskæftigelse i løbet af året for hver enkelt dansker. Var man ikke registreret hos Skat i 2015, er der ingen stillingsoplysning. Det samme gælder for personer der i perioden var på efterløn, kontanthjælp, ledige osv. De er dermed ikke med. Vi har forenklet lange stillingsbetegnelser og slået enkelte sammen. 'Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug' er blevet til 'arbejder med landbrug.