Tab tærer på DSB

DSB skruer ned for forventningerne - nu ventes et overskud før skat på 350-375 millioner kroner.

Overskuddet i DSB i 2013 bliver ikke så stort som først antaget.

DSB drosler ned og venter nu et overskud på 350-375 millioner kroner før skat og hensættelser på tab i DSB Øresund. Det er en nedjustering fra 600 millioner kroner, oplyser DSB.

- Den underliggende drift i selskabet udvikler sig som forventet.

- Men hvor vi tidligere arbejdede med en prognose for 2013 om et overskud før skat på omkring 600 millioner kroner inklusiv lavere avancer fra ejendomssalg, forventer vi nu et resultat før skat på 350-375 millioner kroner, siger økonomidirektør i DSB Stig Pastwa i en meddelelse til fondsbørsen.

Hensættelserne til tab i DSB Øresund er på i alt 68 millioner kroner til dækning af forventede tab på selskabets trafikkontrakt i perioden 2014-2015.

Stormene Bodil og Allen påførte DSB tab på 25 millioner kroner. Andre elementer tæller også med i nedjusteringen, blandt andet nedskrivninger på aktiviteterne i Tyskland med cirka 25 millioner kroner. Den lavere avance fra salg af ejendomme er på 125 millioner kroner.

Flere andre elementer tærer også på DSB's bundlinje. En EU-afgørelse om rådighedsløn til tjenestemænd gør, at DSB skal hensætte 20 millioner kroner.

/ritzau/