Sygeplejersker kræver ny reform: Opgør med fortidens lønhierarki
Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd og topforhandler for de ansatte i regionerne, ønsker en gennemgribende lønreform i den offentlige sektor. Foto: Jens Nørgaard Larsen / Ritzau Scanpix (arkivfoto)
- Vi skal arbejde os hen mod en ny lønreform, siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd og topforhandler for de ansatte i regionerne.

Der er brug for en gennemgribende lønreform i den offentlige sektor, hvor der skal gøres op med fortidens lønhierarkier. Kort sagt, så er det nu på tide at genoverveje, hvad de enkelte faggrupper skal have i løn.

Sådan lyder meldingen, der kommer midt i de strandede overenskomstforhandlinger, fra Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd og topforhandler for de ansatte i regionerne.

- Vi skal arbejde os hen mod en ny lønreform, der skal erstatte tjenestemandsreformen fra 1969, hvor man indplacerede faggrupperne i den offentlige sektor i hierarkier. Når vi kigger på den rangorden, så er den fuldstændig uændret i dag, siger Grete Christensen til Avisen.dk.

Uafsluttet historie

Debatten om ligeløn fik i sidste uge ny næring, da Dansk Arbejdsgiverforening (DA) konkluderede i en ny analyse i Ugebrevet A4, at vi ikke har problemer med ligeløn i Danmark.

Dansk Arbejdsgiverforening anerkender, at der er lønforskel mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet, men mener ikke, at det er et problem. De mener, at forskellen på lønnen skyldes et kønsopdelt arbejdsmarked. Grete Christensen siger, at grunden til, at vi har uligeløn i Danmark er, at kvindedominerede jobfunktioner ikke tillægges samme værdi som tilsvarende mandsdominerede jobfunktioner.

- Det er et problem, at vi i Danmark ikke aflønner de kvinder, der arbejder med omsorg og mennesker, på samme niveau som de mange mænd, der arbejder med it eller maskiner. Man kan udarbejde alle mulige analyser og bruge tekniske forklaringer, der skal bortlede opmærksomheden fra det faktum, at vi har uligeløn på det danske arbejdsmarked. Analyserne kan sagtens være nødvendige, men man er nødt til at forstå, at lønforskellen bygger på en lang, uafsluttet historie om køn og retfærdighed, siger Grete Christensen til Avisen.dk.

Manden som forsørger

Dansk Arbejdsgiverforening anerkender i analysen, at der er lønforskel mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. De mener dog ikke, at der er tale om et problem - lønforskellen kan nemlig forklares ved, at der er flere kvinder end mænd, der arbejder på deltid, samt at kvinder og mænd arbejder i forskellige typer job.

- Når man finder de lave lønninger i de fag, hvor der er mange kvinder, så hænger det sammen med tidligere tiders forestillinger om manden som forsørger. Den gifte mand skulle forsørge en familie, siger Grete Christensen.

Læs også:  DA: Vi har ikke problemer med ligeløn i Danmark

Hun fortsætter:

- Men det er jo en saga blot. I dag skal kvinderne også kunne forsørge en familie, og der er dukket et nyt mantra op: Det kønsopdelte arbejdsmarked. Ja, det er rigtigt, at kvinders arbejde med mennesker og omsorg aflønnes lavere end mændenes teknik og maskiner, men det er jo bare en beskrivelse af tingenes urimelige tilstand og ikke en gyldig forklaring, siger Grete Christensen.

Hun mener også, at det er nødvendigt at kigge på rollefordelingen mellem kønnene ude i danskernes hjem, hvis man ønsker større ligeløn i Danmark.

- Der er brug for at ændre på arbejdsdelingen mellem kønnene både i familierne og på arbejdsmarkedet, og her er en lige fordeling af barselsorlov mellem forældrene et centralt omdrejningspunkt.