Blogindlæg SF-profil: Give me a break, Løkke!

Karsten Hønge er beskæftigelsesordfører for SF. Han udlært tømrersvend og arbejdede i en længere årrække på forskellige byggepladser. Han er også tidligere fagforeningsformand gennem 16 år. Karsten vil især skrive om vilkårene på arbejdsmarkedet – altid med udgangspunkt i dem, som har mindst.

LARS LØKKE UDFORDRER ”Den Danske Model”, når han vil indføre lovbestemte minimumslønninger. Han er pludselig blevet ih så åh så bekymret for social dumping, der presser løn- og arbejdsvilkår. Det er jo fint nok, at højrefløjen ikke mere bare påstår, at social dumping tales ud af proportioner af venstrefløjen og fagbevægelsen. Så langt, så godt. Men Løkkes pludselige sympati med lønarbejderne kommer alligevel som noget af en overraskelse. Er der mon et valg på vej?

Der findes ikke et quickfix, der løser udfordringen. Lovbestemte lønninger kan muligvis hjælpe lidt i nogle brancher i en kortere tid. Men medicinen slår på lidt længere sigt patienten ihjel, for lovbestemt løn giver medlemskab af en fagforening mindre betydning, og fjerner den direkte forbindelse mellem overenskomst og medlem. Arbejdsmiljøet reguleres også gennem lovgivning, men brydes hver eneste dag, og især af udenlandske firmaer. Loven er altså ikke et sikkerhedsnet i sig selv.

PRESSET MOD HØJTLØNSLANDE som Danmark kan kun håndteres af stærke organisationer på arbejdsmarkedet, der holder fast i regulerede, organiserede og civiliserede forhold. Uden bomstærke fagforeninger, og for så vidt også arbejdsgiverforeninger, vil digerne bryde sammen. Derfor skal vi styrke motivationen til at være medlem af faglige organisationer, som holder hånden under Den Danske Model. Det kan vi bl.a. gøre ved kun at give skattefordel ved medlemskab af fagforeninger, som tegner overenskomster. Til gengæld må kunderne hos Krifa, Det Faglige Hus, Frie Funktionærer og ASE Lønmodtager selv betale for deres private forsikringer. Disse splittelsesorganisationer holder døren åben for social dumping i Danmark.

Løkke har ret i, at byggebranchen, restaurationsbranchen, transportbranchen og rengøringsbranchen er under hård beskydning fra grådige arbejdsgivere. Men lovbestemte minimumslønninger er kemoterapi. Ikke uvirksomt, men samtidig med betydelige bivirkninger. Vi risikerer hele fundamentet for den aftalemodel, der har skabt vækst, velstand og ikke mindst ordnede forhold på det danske arbejdsmarked i flere århundrede.

Fagbevægelsen og Dansk Arbejdsgiverforening frabeder sig indblanding fra Løkke, og hvis han vil starte en politisk diskussion skulle han inddrage og lytte til disse parter fra starten. Kemoterapien risikerer at forringe livskvaliteten hos patienten, og Løkkes kur med minimumslønninger kan potentielt være værre end sygdommen.

STOL IKKE PÅ DOKTOR LØKKE, når han kommer anstigende med bekymret mine og ligner en, der er oprigtigt optaget af lønmodtagernes rettigheder. Hvis der skal skrues på indstillingerne i den danske model, så skal det ske gennem en grundig proces, hvor arbejdsmarkedets parter fører skalpel og mikroskop.

Lars Løkke bærer selv en del af ansvaret for tingenes tilstand. Regeringen har omfavnet alskens frimarkedstiltag og liberaliseringer, der har gjort det nemt for arbejdsgiverne at udnytte lønarbejdere fra især Østeuropa. Senest har de med Støjberg i spidsen skubbet på for at gøre det endnu nemmere at importere billig arbejdskraft fra eksempelvis Asien.

Nu skal vi så stole på, at en bedrøvet statsminister udviser sympati for manden på gulvet her 5 minutter i valg? Give me a break, Løkke!

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News