Spot tidlige tegn på ordblindhed hos dit barn

læse (Foto: Colourbox/Free)

Viser barnet ikke interesse for bogstaver og lyde, har det svært ved talesproget, og er der læsevanskeligheder i familien, så kan det være tegn på ordblindhed.

Selv om man tidligst kan stille en ordblindediagnose i slutningen af 3. klasse, så kan man som forælder godt være opmærksom på tegnene for ordblindhed meget tidligt i barnets levetid.

Det fortæller Carsten Milan Nielsen, der er koordinerende læsevejleder i Sorø Kommune.

- Nogle af de tidligste risikotegn er, at der er ordblindhed eller læsevanskeligheder i familien, for der er ret stor arvelighed for at være disponeret for ordblindhed, siger han.

Et andet tegn ifølge Carsten Milan Nielsen er, at der meget tidligt i barnets liv er problemer med sproget.

- Det kan være, at barnet kun taler i enkelt konstruerede sætninger eller kun taler med meget få ord, siger han og fortsætter:

- Der kan være forsinket taleudvikling, altså at barnet har svært ved at få styr på udtalen af ordene. Det kan være ved konsonant-klynger, som er ord som strømpe og springe, siger læsevejlederen.

Socialstyrelsen beskriver nogle af kendetegnene på ordblindhed, som at barnet kan have svært ved at følge med i lange mundtlige beskeder, huske sangtekster og hurtigt benævne ord.

- Der kan være vanskeligheder med at nævne ord hurtigt efter hinanden. Så rim og remser og at huske sangtekster kan være svært for dem, forklarer Carsten Milan Nielsen.

Det kan også halte med motivationen for at lære bogstaverne at kende og at skrive sit eget navn. Interessen for bøger kan også være ringe.

Hvis man oplever, at ens barn har nogle af disse vanskeligheder, så kan man selv støtte sit barn ved at læse højt, lave ordlege med rim og remser, øve alfabetet og bogstavernes lyde.

Dog kan disse vanskeligheder også have andre årsager, så er man i tvivl, kan man ifølge Carsten Milan Nielsen tale med sin kommunes tale-høre-konsulenter eller barnets skoles læsevejleder.

En kort definition på ordblindhed er: langsom, besværet og upræcis omsætning af bogstav til lyd og lyd til bogstav.

- Det er omsætningen af lyde, der er kernen i ordblindes vanskeligheder, og at de har vanskeligt ved at læse ord, de ikke har set før, siger Carsten Milan Nielsen.

Man ved ikke, hvorfor denne proces er besværet og langsom hos ordblinde, men man ved, at den går ud over læsehastigheden og afkodningen og derfor også kan gå ud over læseforståelsen.

Det er dog vigtigt at understrege, at ordblindhed ikke har noget med dårlig begavelse at gøre.

I uge 40 er det international ordblindeuge, hvor der afholdes en række arrangementer og foredrag rundt om i landet.

/ritzau fokus/

Af Bettine Romme Andersen/ritzau fokus/