Speciallæger vil gerne arbejde mere for at nedbringe lange ventetider
Arkivfoto. Foto: Linda Kastrup / Ritzau Scanpix
De lange ventetider på måneder og i nogle tilfælde år for at komme til en speciallæge kan nedbringes. Mange af lægerne er på deltid, men vil gerne arbejde mere, skriver avisen Danmark

- Brug de ressourcer, der er til rådighed blandt speciallægerne for at nedbringe ventetider på en række områder, lyder det fra Jesper Krarup, øre-, næse- og halslæge fra Aalborg.

Ventetiderne er lange, og det kræver tålmodighed at komme til som patient. Det gælder blandt andet inden for øre-, næse- og halsområdet, hvor flere patienter tynger ventelisterne, og speciallægerne har svært ved at følge med efterspørgslen på behandling.

Inden for de seneste ti år er antallet af patienter over 60 år steget med 30 procent på øre-, næse- og halsområdet, samtidig med at antallet af speciallæger er faldet til omkring 150, og alene inden for de seneste to år er der blevet 10 færre speciallæger med et ydernummer på øre-, næse- og halsområdet. Det viser tal fra Sundhed.dk, som avisen Danmark har undersøgt.

Tallene undrer Jesper Krarup, som ikke har fast arbejde inden for feltet, men arbejder som vikar:

- Der bliver generelt flere patienter, og der er behov for flere læger, siger han til avisen.

I forbindelse med regeringens udspil til sundhedsreformen i januar i år gik FAPS (Foreningen af Praktiserende Speciallæger) i gang med at kortlægge, om blandt andet speciallæger inden for psykiatrien kan arbejde mere.

Baggrunden var at undersøge, hvordan de lange ventetider kan nedbringes, og hvor der er store regionale forskelle i landet. På en række områder har især Region Nordjylland og Region Midtjylland over dobbelt så lange gennemsnitlige ventetider som Region Hovedstaden.

Kirsten Ilkjær, formand for FAPS, forklarer, at antallet af ydernumre i hver region spiller ind på ventetiden. Et ydernummer er det nummer, som en privatpraktiserende sundhedsperson er tildelt som yder af behandlinger for den offentlige sygesikring.

- Der er omkring 130 deltidsydernumre rundt om i landet for tiden, som kan konverteres til fuldtidsnumre, men det kræver, at regionerne ændrer det, siger hun til avisen Danmark.

Hun tilføjer, at FAPS løbende får henvendelser fra speciallæger på flere forskellige områder, også inden for øre, næse- og hals, som gerne vil gøre en ekstra indsats:

- Der er flere speciallæger, som står klar til at arbejde i speciallægepraksis. Det tager måske lidt længere tid at få dem besat i Nordjylland, men interessen er der, siger Kirsten Ilkjær.

Sundhedsøkonom og professor hos VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd), Jakob Kjellberg, er dog mere skeptisk over for hurtige løsninger til at nedbringe ventelisterne.

- Regionerne får ikke flere penge, og man vil være nødt til at tage personale ud fra sygehusene, som i forvejen behandler patienter, for at de kan arbejde som fuldtidsydernumre, siger han til avisen.

Den 43-årige speciallæge Jesper Krarup har overvejet at rykke til Sverige eller Norge, hvor han har arbejdet under sin uddannelse.

Han synes, at det er mærkeligt at tvinge danske læger til udlandet i en situation med mangel og import af læger. For ham virker det også underligt, at man finder behov for uddannelse af mange nye læger, hvis ikke man ønsker at ansætte dem efterfølgende.

Han har forståelse for, at regionerne har et begrænset økonomisk råderum til at oprette nye stillinger, men behovet gør det nødvendigt.

- Så længe der er så lange ventelister, er man nødt til at ansætte flere folk, siger han til avisen Danmark.

Avisen Danmark - Jysk Fynske Medier
via Listen To News