Socialpædagoger kræver uddannelse
Som socialpædagog har man brug for andre kompetencer end pædagoger i en børnehave, lyder det fra socialpædagogernes forbund. Foto: Colourbox
Der er brug for en selvstændig socialpædagogisk uddannelse, lyder det fra lederne på landets sociale tilbud.

Der er forskel på at arbejde med velfungerende børn i en vuggestue og udsatte børn, der måske skal tvangsfjernes.

Derfor vil landets socialpædagoger have deres helt egen uddannelse.

I dag gennemgår unge, der vil være socialpædagoger, en generalistuddanelse sammen med kommende vuggestue- og børnehavepædagoger, men det er ikke godt nok, lyder det fra Socialpædagogernes formand Benny Andersen.

"Vi har længe peget på, at den nuværende generalistuddannelse ikke helt forløser de krav, vi oplever, der er til socialpædagogerne. Danmark er et af de eneste lande, der ikke har en selvstændig socialpædagoguddannelse. I alle de andre nordiske lande og i langt de fleste europæiske lande har man sådan en specialiseret uddannelse," siger han.

Kravet kommer efter, at 88 procent af lederne på landets sociale tilbud i en undersøgelse svarer, at en selvstændig socialpædagogisk uddannelse vil løfte kvaliteten af det socialpædagogiske arbejde.

"Det er et meget tydeligt signal, lederne sender, og jeg er ikke i tvivl om, at de har ret. Vi har brug for at opruste den socialpædagogiske faglighed og ruste de nyuddannede socialpædagoger bedst muligt til de arbejdsopgaver, der venter dem på," siger Benny Andersen.

Han understreger, at det kræver noget helt særligt at arbejde som socialpædagog. Kompetencer som ikke nødvendigvis er de samme, som det kræver at være ansat i en børnehave eller en vuggestue.

"Lederne og mellemlederne peger blandt andet på, at generalistuddannelsen ikke i tilstrækkeligt omfang ruster de nyuddannede til viden om de mange forskellige borgergrupper, vi arbejder med," siger Benny Andersen.