Slut med at finde din indre fugl
Jobcentre skal måles på deres resultater - kommer de ledige i arbejde? Og ikke på, om de overholder en lang liste af krav til processen. Foto: Colourbox
Slut med regler og bureaukrati. Jobcentre skal have regelfrihed i et halvt år. Til gengæld skal de måles på resultaterne, foreslår Radikale.

Jobcentrene skal være regelfrit område.

De Radikale vil frede ledige og jobkonsulenter i de første seks måneder. I den periode skal jobcentrene koncentrere sig 100 procent om at få de ledige i job. Hvordan det sker, er fuldstændig lige meget, siger den radikale leder, Margrethe Vestager.

"Om jobkonsulenten gør det på den ene eller den anden eller den 27. måde, må være op til, hvad der virker. Resultatet skal være, at den ledige får et arbejde, og ikke, at man kan sætte hak ved en masse proceskrav, som en beskæftigelsesminister har siddet ved sit skriveborg og udtænkt," siger Margrethe Vestager til Newspaq.

Regelfriheden skal gælde det første halve år - i den periode kommer fire ud af fem nemlig i arbejde, påpeger Margrethe Vestager.

Til gengæld er der ikke ændret i a-kassernes rolle, sådan som flere medier i dag har skrevet. Ifølge Margrethe Vestager tager det radikale forslag hensyn til, at arbejdsløse er forskellige.

"Der er forskel på, hvad en ledig maler og en ledig arkæolog har brug for. Alligevel behandler man dem som om, der er tale om fuldstændigt det samme," siger hun.

Ifølge det radikale forskal skal kommunerne belønnes for en hurtig jobindsats. Jo længere tid, folk er ledige, jo større del af dagpengene, skal kommunen betale.

Samtidig med regelfriheden skal de ledige tage større ansvar for deres egen opkvalificering. Det sker ved at give alle ledige, der er forsikret i en a-kasse, en uddannelsescheck på 28.500 kroner til ordinær uddannelse.

Endelig skal jobkonsulenter på efteruddannelse.

"Det er fint, at jobkonsulenter har mange forskellige baggrunde, men det er vigtigt at styrke deres faglighed bl.a. i form af en diplomuddannelse," siger Margrethe Vestager.

Det radikale forslag vil nedbringe antallet af ledige med 10.000.

Dansk Metal hilser de radikales krav om en reform af beskæftigelsessystemet velkomment:

"De radikale har helt ret i, at det nuværende system er sygt, og der er akut behov for at lave det grundlæggende om. Det har vi længe sagt, og det er da glædeligt, at det nu også går op for de radikale. Der er brug for en 180 graders ændring af hele systemet fra kontrol til tillid," siger Torben Poulsen, der er leder af Metals a-kasse.

I SF støtter man ligeledes de radikales tanker om at fjerne bureaukrati og regler.

"Vi ønsker også at gøre op med det kontrol- og aktiveringshysteri, som regeringen har indført, og sætte fokus på at få mennesker videre i almindelige job," siger medlem af arbejdsmarkedsudvalget Karsten Hønge (SF) til Newspaq.