Reformkoks: Kommuner melder syge borgere raske
Landets kommuner er under anklage for at raskmelde syge borgere for at undgå at betale penge til dem. (Foto: Polfoto arkiv)
Flere fagforbund fortæller nu, at et stigende antal syge medlemmer ikke er sikret fast indkomst under hele sygdomsforløbet. Reformen af sygedagpenge har skærpet kommunernes vurdering af, hvornår man er rask nok til at gå på arbejde, lyder det fra forbundene.

Er du forsikret gennem a-kasse og bliver syg, kan du regne med fast indkomst under hele dit sygdomsforløb. Det lovede regeringen med reformen af sygedagpenge, der trådte i kraft i sommer i år.

Men nu melder flere fagforbund om et stigende antal medlemmer, der alligevel falder gennem sprækker i sygedagpengeloven, og ender med røde tal på deres private konto.

Det sker ifølge forbundene, fordi reformen af sygedagpenge har skærpet kommunernes vurdering af, hvornår man er rask nok til at gå på arbejde.

"Der er en fare for, at der kommer en ny gruppe, hvor kommunen ikke mener, der er en uarbejdsdygtighed til stede, mens borgerne selv oplever, de er syge. Så står de det samme sted som før reformen - uden ret til hverken sygedagpenge eller jobafklaringsydelse (ydelse på niveau med kontanthjælp, red.), siger Claus Scou, socialrådgiver i Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse (DSA).

Kommuner har "påfaldende" timing

I DSA undrer man sig over, at folk meget ofte bliver raskmeldt af kommunen lige omkring deres 22. uge på sygedagpenge. For efter 22. uge på sygedagpenge, får de, der ikke lider af livstruende sygdomme, ret til en mindre ydelse, der er knyttet til er såkaldt ressourceforløb.

Denne ydelse, som er uden tidsbegrænsning, slipper kommunerne for at betale med en raskmelding.

"Jeg har aktuelt seks sager - efter reformen trådte i kraft - hvor medlemmer erklæres for arbejdsdygtige påfaldende tæt på deres 22. uge på sygedagpenge, selv om de selv oplever sig som syge," siger Claus Schou.

Ankestyrelsen afviser hastebehandling

I Fagforbundet FOA har man valgt at gå systematisk i brechen for de medlemmer, man mener kommunen fejlagtigt har erklæret for arbejdsdygtige.

"Vi er begyndt at samle eksemplerne sammen, og vi har forsøgt at få Ankestyrelsen til at hastebehandle dem. For ti måneders sagsbehandlingstid er ubærligt i netop sådanne sager," siger faglig koordinator Annette Elvensø fra FOA Midtsjælland.

Fagforbundet 3F bekræfter billedet.

"Vi oplever i stigende grad, at folk erklæres raske af kommunen uden at kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet," siger gruppeformand Ellen Lykkegaard.

Ankestyrelsen har dog afvist at hastebehandle sagerne.

Socialdemokraterne ser gerne på bevisførelse

Socialdemokraternes sygedagpengeordfører Jens Joel sad med til forhandlingerne om reformen af sygedagpenge. Han slår fast, at kommunerne ikke skal ændre praksis om syge- og raskmelding som følge af reformen.

"Borgerne skal have forsørgelse, så længe de er syge. Uanset hvor længe - og det er det nye. Men vi diskuterer naturligvis gerne hvis 3F, FOA og DSA mener, at kommunerne har ændret praksis, så syge mennesker raskmeldes i stedet for at modtage forsørgelse, som reformen skal sikre," siger Jens Joel.

Kommunernes Landsforening (KL) har endnu ikke tal på fordelingen mellem sygedagpenge eller ressourceydelse, eller hvor mange der bliver raskmeldt efter den nye reform. Tallene forventer KL at få i januar.

"Kommer der pludselig mange klagesager, og taber kommuner de sager, så må man jo undersøge det," siger Camilla Treldal Jørgensen, chefkonsulent i KL.

Ifølge KL efterlader ny lovgivning en vis usikkerhed om, hvordan lovgivning skal fortolkes.

"Når der kommer ny lovgivning, som den nye reform, så mangler der praksis på området. Praksis dannes blandt andet på baggrund af afgørelse i klagesager, således vil principafgørelser fra Ankestyrelsen bidrage til at klargøre reglerne. Sådan har systemet fungeret i mange år," siger Camilla Treldal Jørgensen.

via Listen To News