EN SYG FORRETNING Privat jobfirma smed Thomas på porten
Sygemeldte Thomas Bang fra Hornslet håbede på et fleksjob, indtil han kom under kærlig behandling af en sagsbehandler fra et privat jobfirma.
Foto: Jakob Krarup Bjerregaard
Rygskadede Thomas Bang fra Djursland var på sygedagpenge og håbede på et fleksjob. Men så kom han i kløerne på en sagsbehandler fra et privat jobfirma, der lukkede hans sygedagpenge og smed ham ud af systemet.

37-årige Thomas Bang fra Hornslet på Djursland er ved at være godt og grundigt træt af sin kommune. Så træt, at det nærmest er blevet tragikomisk.

Selv om Syddjurs Kommune tre gange er blevet underkendt af Beskæftigelsesankenævnet, når de har stoppet hans sygedagpenge, har de nu gjort det igen.

Denne gang i en ny kreativ manøvre, hvor Thomas Bang er blevet overladt til de private jobfirmaer Institut for Serviceudvikling og Varda Jobservice – sammen kaldet ISU/Varda - der samarbejder med Syddjurs Kommune på sygedagpengeområdet.En sagsbehandler fra de private jobfirmaer har for en måned siden besluttet, at Thomas Bang ikke længere skal have sygedagpenge.

”Så snart jeg blev overladt til hende fra ISU/Varda, vidste jeg, at den var gal. Hun har været en modspiller lige fra starten,” siger han.

Faldt ned fra stige

Thomas Bang, der er uddannet smed, har været sygemeldt af to omgange siden foråret 2007, hvor han kom til skade i en arbejdsulykke.

I sit arbejde som bådmontør faldt han ned fra en stige og fik vredet sine ribben skæve. Det har lige siden givet ham en række rygproblemer, som gør, at han ikke kan passe et almindeligt arbejde.

Sidste efterår måtte han sygemelde sig igen. Det første lange stykke tid havde han en god dialog med sin sagsbehandler – en ”rigtig en” ansat af kommunen.

Blandt andet var han i arbejdsprøvning for at se, hvor meget han kunne holde til at arbejde. Thomas Bang og hans sagsbehandler stræbte efter en ”varig løsning”, der for eksempel kunne være et fleksjob.

”Det ville have været passende, for det ville jeg kunne holde til, så jeg ikke hele tiden skulle melde mig syg,” siger han.

Så fik piben en anden lyd

Men midt i processen fik Thomas Bang pludselig besked fra kommunen om, at han havde fået ny sagsbehandler. Den nye sagsbehandler blev præsenteret, som var hun ansat af kommunen, og Thomas Bang fandt kun ud af, at hun var ansat af et privat jobfirma, fordi han kunne se det på sagsbehandlerens Facebook-profil.”Da jeg fik hende som sagsbehandler, fik piben pludselig en anden lyd. Fra hun overtog sagen, var jeg klar over, at hun ville stoppe mine sygedagpenge.”

Den nye sagsbehandler overtog sagen, da Thomas Bang havde været sygemeldt i ni måneder. Ideen med samarbejdet mellem kommunen og ISU/Varda er nemlig at undgå langvarige sager, fordi det er kommunen, der afholder hele udgiften til sygedagpenge, når sagen har varet længere end et år.

Kold og kontant

Den nye sagsbehandler mente ikke, at Thomas Bang levede op til kriterierne for fleksjob, og det stod hurtigt klart, at hendes plan var at stoppe hans sygedagpenge.

Det fremgår da også klart af den såkaldte partshøring, Thomas Bang modtog fra kommunen. Partshøringen, der er borgerens mulighed for at komme med indvendinger, inden kommunen træffer afgørelse, var nemlig lavet ”i forhold til påtænkt stop af sygedagpenge”.

Partshøringen var kun underskrevet af sagsbehandleren fra det private jobfirma. Det er klart ulovligt ifølge både reglerne fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og Ankestyrelsens afgørelser.

På det efterfølgende møde om sagen var det også kun sagsbehandleren fra det private jobfirma, der deltog på vegne af kommunen.

”Hun var kold og kontant. Kassen skulle bare lukkes i,” siger Thomas Bang.

Thomas klager igen

En uge senere, den 18. oktober, modtog han den endelige afgørelse. Ikke overraskende havde kommunen besluttet at lukke for hans sygedagpenge. Thomas Bang faldt for den såkaldte varighedsbegrænsning - han havde været på sygedagpenge i et år, og hans sagsbehandler mente ikke, han var berettiget til et fleksjob.
Afgørelsesbrevet var underskrevet af både sagsbehandleren fra det private jobfirma og den kommunale afdelingsleder, men Thomas Bang er ikke i tvivl om, hvem der havde ført kniven:

”Det er sagsbehandleren fra det private jobfirma, der har besluttet det. Afdelingslederen har ikke haft noget med sagen at gøre udover at sætte sin underskrift på,” siger Thomas Bang og ryster på hovedet.

Han har klaget over afgørelsen til kommunen. Hvis det går, som det plejer for ham, sender kommunen klagen videre til Beskæftigelsesankenævnet, og så kan Thomas Bang give sig til at vente på endnu en underkendelse af kommunen.

I hvert fald er en række kommuner tidligere blevet underkendt af Ankestyrelsen, når de har ladet sagsbehandlere fra private jobfirmaer afgøre sager om sygedagpenge.

Læs borgmester Kirstine Billes svar på kritikken:Sygedagpenge i Syddjurs

Syddjurs Kommune har et tæt samarbejde med de private jobfirmaer Institut for Serviceudvikling og Varda Jobservice på sygedagpengeområdet. Samarbejdet går ud på, at de to private jobfirmaer hjælper kommunen med behandlingen af borgernes sygedagpengesager. Til gengæld får firmaerne betaling, når kommunen nedbringer sine udgifter til sygedagpenge.

Sagsbehandlere fra de private jobfirmaer må ikke afgøre borgernes sager. Det vil sige, at de hverken må foretage de såkaldte partshøringer, lave indstillinger til afgørelser eller foretage selve afgørelsen. Imidlertid kan Avisen.dk i foreløbigt fire sager dokumentere, at sagsbehandlere fra de private firmaer har overskredet, hvad de måtte. I alle fire sager har det ført til, at borgeren har fået stoppet sine sygedagpenge, og i alle fire sager har borgeren klaget.

via Listen To News