Blogindlæg Politiker: Lad os droppe ghetto-prædikatet
Foto: Avisen.dk

Niko Grünfeld er kultur- og fritidsborgmester i København. Han er medstifter af Alternativet og Altivisten. Niko er i øvrigt iværksætter på tiende år og arbejder med ledelsesrådgivning, coaching, konfliktmægling og undervisning i erhvervslivet samt den offentlige sektor.

HVIS JEG SKRIVER GHETTO, hvad du tænker du så på? Jeg tvivler på, at det er et positivt billede, der popper op i dit hoved. Der knytter et utal af negative konnotationer til ordet ghetto – og når offentlige myndigheder taler om ”ghettolister”, og meningsdannere og almindelige mennesker benytter G-ordet i flæng, så er det med til at stigmatisere og fremmedgøre de mennesker, som bor og lever i de nævnte boligområder.

EN NY, INTERESSANT undersøgelse, Tingbjergundersøgelsen hedder den, har undersøgt, hvordan elever, lærere, forældre, pædagoger og SSP-medarbejdere opfatter elever fra henholdsvis Brønshøj Skole og Tingberg Skole. Sidstnævnte ligger i det udsatte boligområde Tingbjerg, der har været skrevet mangt og meget om i mange år. Med undersøgelsen står det klart, at eleverne fra Tingberg Skole bliver mødt af misforståelser, lave forventninger og negative overdrivelser, som er ude af trit med virkeligheden, alene fordi de bor, hvor de bor.

Fordomme og inddeling i ”dem” og ”os” er ødelæggende. Hvis mennesker får smækket ghetto-prædikatet i hovedet og bliver mødt med fordomme og manglende tillid, så begynder de også at opfatte sig selv på en negativ måde, som kan have konsekvenser for deres adfærd.

HVORFOR SKAL MUHAMMED gøre sig umage i skolen eller opføre sig ordentligt, hvis de voksne i skolen eller klubben alligevel ikke tror på, han har evnerne?

At nedbryde fordomme er ikke lige til, men én ting er sikkert: Vi har alle en pligt til at tænke over, hvordan vi taler og skriver om hinanden. For sprog skaber virkelighed og har indflydelse på, hvordan vi opfatter hinanden og verden. Lad os derfor møde hinanden med nysgerrighed og med positive forventninger.

MEN DET KAN NATURLIGVIS ikke stå alene. Der er brug for en ny og mere social bæredygtig boligindsats. Mine kollegaer i Alternativet på Christiansborg har netop præsenteret en ny plan ”Byer for Alle”, der peger på målrettede sociale indsatser i de udsatte boligområder, en mere solidarisk boligpolitik og et opgør med den kritisable fordelingspolitik.

Det er der behov for – også i København, hvor byen bliver mere og mere opdelt, hvor den økonomiske og sociale ulighed vokser, og hvor boligprisernes himmelflugt presser almindelige mennesker ud af byen. Som kultur- og fritidsborgmester er jeg særlig optaget af, hvordan vi aktivt kan bruge kulturen og idrætten til at skabe sunde fællesskaber og positiv forandring – også i de udsatte boligområder.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News