Trods gult kort: Skole fortsætter med at sende elever hjem før tid

Arbejdsliv
DEKRA's direktør Peter Laursen ønsker ikke at svare på, hvorfor DEKRA giver elever fri før tid - stik mod reglerne for at kunne få offentlige støttekroner. (Foto: Foto: Mathias Løvgreen Bojesen / Scanpix)

Kursisterne på DEKRA's lastbil-skoler bliver sendt hjem før tid. Det sker på trods af, at DEKRA tidligere har fået at vide fra myndighederne, at det må DEKRA ikke.

En lang række elever står mandag frem i Avisen.dk med deres kritik af virksomheden DEKRA, hvor de har taget lastbilkurser og buskurser.

Virksomheden modtager millioner af offentlige støttekroner hvert år, men eleverne har mange eksempler på, at DEKRA ikke lever op til loven.

Blandt andet giver de eleverne fri før tid. Og det sker, selvom DEKRA allerede fik et gult kort i 2015. Her blev en af DEKRA's skoler taget i at give eleverne fri før tid, og virksomheden blev advaret om, at de mister støtten på 29.000 kroner pr. kursist, hvis skolen afkorter undervisningen bare en enkelt dag.

Men DEKRA er ikke stoppet med at afkorte undervisningen, fortæller tidligere elever og lærere. Tværtimod.

Det fremgår også af otte anonyme evalueringer af kurserne, som Avisen.dk er i besiddelse af. I en af dem skriver en elev:

"(Læreren) har ved førstehjælpsundervisning givet fri før tid. Den ene gang fik vi lov at gå allerede kl. 21.15."

Egentlig skulle eleverne først have fri 22.30. Eleven skriver også, at kun halvdelen af undervisningen bestod af teori i førstehjælp, og at læreren i store dele af førstehjælpskurset overlod undervisningen til en af kursisterne.

Trafikstyrelsen oplyser over for Avisen.dk, at det ikke er lovligt at afkorte undervisningen, når man tager kørekort til lastbil eller bus. Styrelsen skriver:

"Eleverne må ikke være fraværende fra førstehjælps-undervisningen og kan derfor ikke modtage anden form for undervisning i førstehjælps-forløbet. Undervisningen i førstehjælp skal altid forestås af en underviser, der er registreret hos Dansk Førstehjælpsråd."

Ikke første gang

Det er ikke første gang, DEKRA er på kant med loven. I 2015 fik koncernen 1,4 millioner kroner i statstilskud, som den ikke var berettiget til. Derfor var DEKRA i 2015 under skærpet tilsyn fra staten, og på et af de uanmeldte tilsynsbesøg blev DEKRA taget i at lade eleverne gå før tid.

Det viser en aktindsigt, som Avisen.dk har fået fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Styrelsen skriver:

"Styrelsen skal bemærke, at afkortning af den annoncerede undervisningstid er ensbetydende med, at AMU-forløbet i sin helhed ikke er støtteberettiget."

"Styrelsen skal derfor understrege, at såfremt styrelsen atter konstaterer, at et undervisningsforløb ikke har den annoncerede varighed, vil taxametertilskud og evt. andre tilskud blive afkrævet tilbagebetalt for hele det AMU-mål, som afkortningen vedrører."

Så sent som i marts 2018 oplevede et hold, som tog kørekort til anhænger til lastbil hos DEKRA i Aarhus, at undervisningen blev afkortet flere gange.

De blev sendt hjem fra DEKRA's køretekniske anlæg på Fyn klokken 13, selvom de skulle have haft undervisning til klokken 15.24, fortæller en af kursisterne, Jeppe la Cour.

- Vi var forsinkede, fordi det sneede, så vi var fremme kl. 8.30, men der var ikke sneryddet, så vi måtte vente til kl. 10, før vi kunne komme ud i lastbilerne. Og så gav de os fri lidt over 13 og sagde, at vi bare kunne køre hjem igen, siger Jeppe la Cour.

Holdet har sendt en klage til DEKRA, hvor de blandt andet skriver:

"Ved ankomst til KTA Ellested (køreteknisk anlæg red.) oplevede vi en modtagelse, som var under alt kritik. Til vores store overraskelse var hverken banen eller personalet forberedt til dagens kørsel, da vi ankom; man fik en klar fornemmelse af, at de selv kun lige var mødt ind. Så vi måtte vente i halvanden time, førend vi kunne komme igang."

Dagen på det køretekniske anlæg er ikke den eneste gang, Jeppe la Cour er gået glip af undervisning.

- En af de sidste dage kom jeg ud på skolen, men der var ikke nogen underviser. Jeg fik at vide, at der ikke var booket en underviser til vores hold, så jeg gik hjem igen, siger han.

I en evaluering af kurset skriver en anden elev, at holdet fredag den 9. marts blev sendt ned i kantinen for at lave 'selvstudie', fordi deres undervisningslokale var blevet dobbeltbooket.

Snevejrsdag

DEKRA's direktør Peter Laursen har ikke ønsket at stille op til interview.

Avisen.dk har over email spurgt, hvorfor DEKRA giver eleverne fri før tid. Men Peter Laursen ønsker ikke at kommentere individuelle evalueringer og enkelte kursisters oplevelser.

I forhold til elevernes oplevelser på det køretekniske anlæg i marts 2018 skriver Peter Laursen:

"Den 5. marts var det kraftigt snevejr i store dele Danmark herunder på Ellested. Trods personalets store anstrengelser fra den tidlige morgenstund var vi desværre også udfordret af sneen, og 8 af vores kursister fik derfor en anderledes dag på det køretekniske anlæg end normalt."

"Alle fik dog heldigvis gennemført de obligatoriske kørelektioner, og vi oplevede, at kursisterne var glade for, at dagen ikke blev aflyst. Vi har ikke yderligere kommentarer til denne snevejrsdag."

Læs hele Avisen.dk's dækning af DEKRA's metoder her

Om DEKRA

DEKRA er en tyskejet koncern, som I Danmark består af et moderselskab, som holder til i Brøndby, og syv datterselskaber fordelt over hele landet, som udbyder de såkaldte AMU-kurser. Her kan faglærte, ufaglærte og ledige efteruddanne sig. DEKRA er specialiseret inden for transportområdet og uddanner efter eget udsagn omkring halvdelen af alle erhvervschauffører i Danmark. I løbet af det seneste år har DEKRA stået for næsten halvdelen af alle køreprøver og teoriprøver til lastbilkørekort og buskørekort.

I 2016 tjente den danske del af DEKRA-koncernen 26 millioner kroner efter skat. I 2015 var overskuddet 24 millioner kroner. Når en elev starter på et lastbil- eller buskursus, får DEKRA 29.000 kroner fra staten i tilskud, mens den virksomhed, hvor eleven arbejder, skal betale 3.540 kroner. Når en ledig tager et lastbil- eller buskursus hos DEKRA, er det jobcenteret og dermed kommunen, som betaler det hele.

For at få den offentlige støtte skal DEKRA leve op til reglerne for AMU-kurser. Blandt andet må DEKRA ikke give eleverne fri før tid, og de må heller ikke lade eleverne arbejde alene ved en computer, uden at der er en lærer til stede. Det er de to steder, hvor DEKRA ikke overholder lovgivningen ifølge de 17 tidligere elever og 5 tidligere undervisere, som Avisen.dk har talt med, og de otte anonyme kursusevalueringer, som Avisen.dk er i besiddelse af.

Kilde: DEKRA's regnskaber, aktindsigt fra Rigspolitiet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Nyheder

Ældre ægtepar for vild

i en uge:

Levede af bær og

muddervand