Ole Birk vil tillade overvågning af borgeres elforbrug

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) vil med et nyt lovforslag give kommunerne lov til at overvåge danskernes forbrug af el, vand gas og varme. (Foto: Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix)

Liberal Alliances Ole Birk Olesen vil give landets kommuner lov til at overvåge danskernes forbrug af el, gas, vand og varme.

Kommunerne skal have bedre muligheder for at kontrollere, om borgerne overholder den såkaldte bopælspligt.

Derfor har Ole Birk Olesen, der er Liberal Alliances transport-, bygnings- og boligminister, fremsat et nyt lovforslag. 

Forslaget går ud på, at landets kommuner i fremtiden skal kunne pålægge forsyningsselskaber at udlevere data om danskernes forbrug af el, vand, varme og gas.

Overvågningen skal være med til at kontrollere, at borgerne overholder deres bopælspligt, der er reglen om, at man hos ejer af en helårsbolig har pligt til at sørge for, at boligen er beboet mindst 180 dage om året. Det skriver nyhedsmediet Version2.

Ole Birk Olesens ministerie mener, at landets kommuner mangler værktøjer til at afsløre de borgere, der snyder med bopælspligten. Tanken bag det nye lovforslag er, at oplysninger om eksempelvis vand- og elforbrug kan styrke mistanken om, at en borger ikke lever op til bopælspligten.

- Den enkelte boligs forbrugsmønster kan være indikator for, om der er tale om helårsbeboelse, eller om boligen står tom, står der i lovforslaget.

Skal have hjemmel

I dag er lovgivningen sådan, at persondatalovgivningen spænder ben for det nye forslag. Forbrugsdata betragtes som værende persondata - i visse tilfælde følsomme data - og det betyder, at sådan data ikke må viderebehandles på en måde, der er uforenelig med det oprindelige formål.

Men kommunerne skal have lovhjemmel til at indhente oplysninger hos landets forsyningsselskaber, lyder det i lovforslaget:

- Det foreslås på den baggrund, at der som led i kontrollen med boligernes benyttelse gives hjemmel til, at kommunen får adgang til at indhente oplysninger fra forsyningsselskaber om boligens forbrug af el, vand, varme og gas i en bestemt periode. De oplysninger, der vil indgå i processen, er ikke følsomme personoplysninger.

Trak forslag tilbage

Det vakte stor opsigt, da beskæftigesesminister Troels Lund Poulsen (V) tidligere på året kom med et forslag om, at man burde overvåge borgernes el-forbrug.

Formålet med forslaget, der i slutningen af august blev trukket tilbage, var at afsløre snyd med sociale ydelser.

LÆS OGSÅ: Efter voldsom kritik: Troels Lund opgiver at overvåge borgeres elforbrug

- Men indsatsen mod snyd må ikke betyde, at vi begynder at overvåge alle landets borgere, og derfor kommer regeringen ikke til at gå videre med et forslag om at øge brugen af registersamkøringer i Udbetaling Danmark, oplyste ministeren.