Administration 

Ny undersøgelse: Social skævhed i børn og unges sundhed

PRM / Ny undersøgelse: Social skævhed i børn og unges sundhed

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.

Pressemeddelelse fra Region Hovedstaden

I en ny undersøgelse har Statens institut for Folkesundhed og Region Hovedstaden samlet oplysninger om børn og unges sundhed fra det første leveår, ved indskolingen og udskolingen. Oplysningerne er indsamlet af kommunernes sundhedsplejersker, og undersøgelsen giver en detaljeret oversigt over ligheder og forskelle i sundhed og trivsel blandt børn og unge.

Tallene viser, at de fleste børn og unge er sunde, trives godt og udvikler sig, som de skal, men der er et betydelige mindretal, der mistrives, ikke udvikler sig, som de skal, og blandt andet er overvægtige i en meget tidlig alder. Eksempelvis er op mod hver tredje overvægtig, når de forlader folkeskolen i nogle kommuner.

"Børn skal bekymre sig om at lege og have det godt, ikke om overvægt og mistrivsel. Selvom undersøgelsen viser, at de fleste er sunde og trives godt, så er det bekymrende, at rigtigt mange stadigvæk går igennem barndommen med mistrivsel og overvægt. Undersøgelsen peger på, at den sociale ulighed, vi ser i voksnes sundhed, starter allerede meget tidligt. Det er så ærgerligt, for trivsel og sundhed er med til at skabe mulighederne for et godt liv, og den mulighed skal vi sørge for, at alle børn har," siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Fælles indsats for bedre forebyggelse

Det er en vigtig samfundsmæssig opgave at sikre sundheden hos børn og unge. Sundhedsproblemer kan trække lange spor ind i voksenlivet, og derfor er en tidlig sundhedsfremmende og forebyggende indsats en effektiv investering i befolkningens sundhed.

"Regeringen bliver ved med at råbe op om, at uligheden i sundhed skyldes regionale forskelle - men den her undersøgelse peger jo på, at ulighed i sundhed først og fremmest er et socialt problem, der grundlægges tidligt i barndommen. Der er langt større forskelle kommunerne imellem, end der er mellem regionerne - så hele snakken om, at vi skal lave reformer for at løse regionale forskelle virker ærligt talt useriøs. Vi burde langt hellere tale om, hvordan vi imødekommer de kommunale forskelle og samler kræfterne på forebyggelsesområdet. Det gælder både kommunerne, regionen og sundhedspersonalet, men også de mange forskellige foreninger, der har mulighed for at gøre en sundhedsfremmende indsats. Flere skal trække i samme retning, hvis vi skal sikre flere børn og voksne en højere livskvalitet," siger Sophie Hæstorp Andersen (S).

Vi skal finde årsagerne

Projektleder Trine Pagh Pedersen fra Statens institut for Folkesundhed peger på, at undersøgelsen beskriver nogle forskelle i sundheden hos børn og unge, som viser sig at have en tydelig social slagside - men rapporten giver ikke nogen egentlig forklaring på, hvorfor der er social ulighed i sundheden blandt børn.

"Vi skal undersøge årsagerne til den sociale ulighed i sundhed nærmere, så vi kan finde ud af, hvordan vi reducerer den. Jo mere viden vi kan få om årsagerne til forskellene, desto bedre kan kommuner og andre aktører tilrettelægge tilbud, som styrker børns sundhed og reducerer social ulighed i sundhed," siger Trine Pagh Pedersen.

Udvalgte resultater

  • Mange, der ikke ammes så længe som anbefales af Sundhedsstyrelsen - særligt når forældrene har en kort uddannelse, ikke er i arbejde, og er indvandrere og/eller efterkommere
  • Tegn på overvægt i det første leveår - når forældrene har en kort uddannelse.
  • Overvægt hos mange unge i slutningen af folkeskolen

Fakta

  • Rapporten er baseret på data fra Databasen Børns Sundhed. Data er indhentet fra sundhedsplejerskers journaldata og registerdata om 12.719 nul- til etårige født i 2016 fra 27 af kommunerne i Region Hovedstaden, 5.308 børn undersøgt af sundhedsplejersker ved indskolingen i skoleåret 2016/2017 fra 12 af kommunerne i Region Hovedstaden og 3.296 unge undersøgt ved udskolingen i skoleåret 2016/2017 fra 11 af kommunerne i Region Hovedstaden.
  • Se endvidere nyhedsbrev om social ulighed i overvægt på www.si-folkesundhed.dk
  • Læs rapporten Sundhedsprofil for børn og unge her

Yderligere oplysninger

  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S): via pressevagten i Region Hovedstaden på 70209588 / presse@regionh.dk
  • Projektleder, Statens institut for Folkesundhed Trine Pagh Pedersen: 65507885 / Tppe@si-folkesundhed.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: