Narkopåvirkede bilister skal væk fra gaderne

I den just overståede julemåned fremsatte vi i Dansk Folkeparti et forslag til opstramning af kontrollen med narkotikapåvirkede bilister. Det er naturligvis helt uacceptabelt, at bilister påvirket af narkotika har kunnet køre næsten uhindret rundt med mange ulykker til følge.
I Dansk Folkeparti ser vi med stor alvor på problemet og regner nu med, at med justitsministerens opbakning er det sikkert, at der bliver gjort en indsats for at give politiet de rette instrumenter til at opspore disse bilister.
Samtidig er det vigtigt, at vi følger op med kampagner, der advarer mod at blande narkotika og bilkørsel, hvilket igen må følges op med øget brug af straffe mod disse bilister. Det er vigtigt at få sendt et signal til især de unge om, at biler er et dødsensfarligt våben i de forkerte hænder.