Mobbede reagerersom ofre for krig og tortur
At blive mobbet kan give symptomer som hos krigs- og torturofre. Og mænd kan blive impotente. Det viser ny forskning fra England. Tag kampen med arbejdspladsen eller sig op, lyder rådet
Ny undersøgelse fra England, offentliggjort af Forskningscenter for Arbejdsmiljø, viser, at mobning giver alvorlige skader på helbredet. Det gælder både fysisk og psykisk.

Som hos krigsofre

5.388 medarbejdere har været med i undersøgelsen, der fastslår, at mobbeofre udvikler symptomer, der er lig dem, som indtræder efter traumatiske oplevelser som voldelige overfald, trafikulykker, krig og tortur. Ligesom nogle bliver impotente.

Mange forlader jobbet

Arbejdsmiljøkonsulent fra HK/Privat Svend Erik Hermansen genkender symptomerne.

»Mobningsofrene oplever de ubehagelige episoder og overgreb igen og igen for deres indre blik. De har mareridt, distancerer sig fra andre mennesker og undgår situationer, der minder dem om den mobning, de har været udsat for,« fortæller han.

»Mobning kører dem fuldstændig ned. Man er ikke et helt menneske bagefter og har følelsen af at være i helvede. Man bliver nødt til at få en sygemelding og trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet et stykke tid. Nogle kommer aldrig tilbage,« siger Svend Erik Hermansen, der oplyser, at mellem fem og ti procent af danskerne i job bliver mobbet.

Ifølge Annie Høgh, der er psykolog og forsker ved Forskningscenter for Arbejdsmiljø, er det vigtigt, at man lytter til sin krop, hvis man føler sig mobbet. Og at man reagerer, inden man bliver syg.

»Symptomer som at have svært ved at sove og hjertebanken skal tages alvorligt. Også hvis man ikke har så godt et funktionsniveau som normalt,« siger hun.

Tag tegnene alvorligt

Hvis man bliver mobbet på sit job, råder Svend Erik Hermansen til at gøre op med sig selv, om man vil gøre noget ved det og konfrontere arbejdsgiveren med problemet – eller sige op. Det vigtigste er, at man handler.

»Kortlæg situationen for dig selv, analyser på den og handl,« siger han.