Merkur Andelskasse Merkur Andelskasse er første pengeinstitut i Danmark til at få del i EU-garantiordning
Merkur Andelskasse. Foto: Mikkel Østergaard
Merkur Andelskasse er som det første og eneste pengeinstitut i Danmark blevet en del af garantiordningen under EU-programmet for Beskæftigelse og Social Innovation (EaSI), der gør det muligt at yde lån til sociale virksomheder og institutioner på i alt godt 200 mio. kr.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Merkur og Den Europæiske Investeringsfond har underskrevet den første garantiordning for socialt entreprenørskab i Danmark under EU-programmet for Beskæftigelse og Social Innovati-on (EaSI). Det betyder, at Merkur over de næste fem år kan udlåne godt 200 mio. kr. til soci-aløkonomiske virksomheder og institutioner med et socialt formål.

Finansiering til flere

Merkur har som værdibaseret pengeinstitut allerede mange års erfaring med at finansiere virk-somheder og institutioner med et socialt sigte. Men med den nye garantiordning kan Merkur nå ud til et endnu bredere kundegrundlag. Særligt nogle af dem, der normalt har svært ved at opnå finansiering, får nu nemmere ved at låne penge til at understøtte deres sociale arbejde. Det kan eksempelvis være virksomheder eller institutioner, der ligger i dele af landet, hvor fast ejendom kan være sværere at værdisætte, og hvor det derfor kan være sværere at låne.

Merkurs administrerende direktør Lars Pehrson udtaler om det nye samarbejde:

"Jeg er meget glad for, at Merkur nu kan finansiere en endnu bredere vifte af virksomheder og institutioner, der arbejder med et socialt sigte. Merkur har i mange år finansieret socialøkono-miske virksomheder, skoler, daginstitutioner, bosteder og andre sociale tiltag, men med den nye garantiordning kan vi nå ud til endnu flere."

EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, kompetencer og arbejdskraftens mobili-tet, Marianne Thyssen, udtaler:

"Takket være 27 mio. Euro i EU-midler kan Merkur hjælpe op mod 600 sociale entreprenører i Danmark til at få adgang til finansiering. På den måde kan Merkur udvide sin forretning inden for uddannelsesinstitutioner, sociale tilbud til borgere med særlige behov og socialøkonomiske virksomheder. Gennem programmet viser EU-kommissionen sit engagement i og forpligtelse til at fremme bæredygtig beskæftigelse for de mest sårbare mennesker på arbejdsmarkedet."

Socialøkonomiske virksomheder eller institutioner med et socialt formål, som ønsker at ansøge om et lån med EaSI-garanti, kan kontakte Merkur Andelskasse.

Om EaSI og Den Europæiske Investeringsfond

EaSI-garantiordningen blev lanceret i juni 2015 og er finansieret af Europa-Kommissionen og forvaltet af Den Europæiske Investeringsfond. Formålet er at understøtte EU's mål om højt beskæftigelsesniveau og bedre arbejdsforhold, og programmet støtter pengeinstitutter, som Merkur, der tilbyder lån til iværksættere eller finansiering af sociale virksomheder.

Den Europæiske Investeringsfonds formål er at støtte små og mellemstore europæiske virk-somheder ved at hjælpe med at få adgang til finansiering. Om Merkurs muligheder med den nye garantiordning siger administrerende direktør Pier Luigi Gilibert:

"Den nye EaSI-garanti vil hjælpe Merkur til at sprede deres kundegrundlag og levere flere fi-nansielle løsninger til sociale virksomheder. Merkurs kerneforretning er at låne ud til virksom-heder, som har en værdifuld effekt på samfundet, og fordi det er et værdibaseret pengeinstitut kan Merkur kombinere klassisk bankvirksomhed med en vision om et bæredygtigt samfund."

Om Merkur

Merkur Andelskasse er Danmarks førende værdibaserede pengeinstitut. Merkur arbejder med penge som redskab for en fremtid, der er bæredygtig for mennesker og natur. Siden grund-læggelsen i 1982 har Merkur opbygget et solidt erfaringsgrundlag inden for finansiering af so-ciale, kulturelle og miljøvenlige virksomheder og institutioner.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.