Meningsmåling: Procentvist flertal til rød blok

Ny Voxmeter-måling for Ritzau giver 50,7 procent til rød blok og 49,2 procent til blå blok. Ritzau Index er opdateret

Hvor stærkt står de politiske partier lige nu? Se svaret på https://www.ritzau.dk/en/RITZAUINDEKS.aspx, der er et løbende opdateret gennemsnit af de seneste toneangivende politiske indeks.

Samlet står rød blok med Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet til 51,1 procent af stemmerne svarende til 90 mandater, mens blå blok med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti står til 48,7 procent af stemmerne, svarende til 85 mandater.

Alternativet er medregnet som del af rød blok, selv om partiet peger på sin egen leder som statsminister. Partiet pegede ved seneste valg på rød bloks statsministerkandidat.

De anførte tal er de vægtede gennemsnitstal i Ritzau Index, mens tallet i parentes er resultatet af den nye meningsmåling fra Voxmeter for Ritzau, som Ritzau Index netop er blevet opdateret med.

Socialdemokraterne: 26,2 procent - 46 mandater (25,8 procent – 45 mandater)

Det Radikale Venstre: 6,6 procent - 12 (6,6 procent – 12 mandater)

Socialistisk Folkeparti: 5,2 - 9 mandater (5,0 procent – 9 mandater)

Enhedslisten: 9,3 procent - 16 mandater (9,6 procent – 17 mandater)

Alternativet: 3,9 procent - 7 mandater (3,7 procent – 6 mandater)

Rød blok, samlet: 51,1 procent - 90 mandater (50,7 procent – 89 mandater)

Venstre: 18,5 procent - 33 mandater (19,1 procent – 34 mandater)

Dansk Folkeparti: 17,9 procent - 32 mandater (17,7 procent – 31 mandater)

Liberal Alliance: 5,0 procent - 9 mandater (5,2 procent – 9 mandater)

Det Konservative Folkeparti: 4,2 procent - 7 mandater (4,3 procent – 8 mandater)

Kristendemokraterne: 0,8 procent - 0 mandater (0,8 procent – 0 mandater)

Nye Borgerlige: 2,2 procent - 4 mandater (2,1 procent – 4 mandater)

Blå blok, samlet: 48,7 procent - 85 mandater (49,2 procent – 86 mandater)

Den maksimale usikkerhed på målingen er på cirka +/- 2,6 procentpoint.

Voxmeters politiske meningsmåling baserer sig på interview gennemført i perioden 02.01 til 06.01.2019 med 1048 repræsentativt udvalgte personer på 18 år eller derover.

Ritzau Index er et vægtet gennemsnit af de seneste 15 toneangivende meningsmålinger. Jo nyere en måling er, jo tungere vejer den i indekset.

Opsummeringen af rød og blå blok er baseret på partiernes faktiske procenttal og kan afvige fra instituttets opsummering.