S-vælgere til Helle: Ingen dagpengeløsning, ingen stemme
I nytårstalen meddelte Helle Thorning-Schmidt (S), at der er brug for et nyt og bedre dagpengesystem. 1. maj annoncerede hun en nytænkning af reglerne om genoptjening. Mere konkret bliver det næppe på denne side af valget. (Foto: FOTO: Bax Lindhardt/Scanpix)
Flertallet af s-vælgere kræver løfte om forbedring af dagpengene, hvis de skal stemme på Socialdemokraterne. Det viser ny undersøgelse.

Socialdemokraterne skal melde klart ud, at de vil lempe reglerne for dagpenge, hvis de vil sikre sig stemmer fra 61 procent af de vælgere, der ved forrige valg til Folketinget satte kryds ved partiet.

Kun blandt Enhedslistens vælgere er der et stærkere ønske om, at partiet skal bekende sig til en blødere kurs på dagpengeområdet.

Det viser en ny undersøgelse, som Analyse Danmark har foretaget for Avisen.dk blandt 2.322 repræsentativt udvalgte danskere.

Ifølge arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen viser undersøgelsen, at spørgsmålet om dagpenge udgør en brændende platform under Socialdemokraterne i de næste tre ugers valgkamp.

- Der er ikke kommet effektive redningskranse for alle de ledige, som er faldet ud af systemet med dagpenge - eller er på vej til det. Hvis Socialdemokraterne ikke kommer med konkrete bud på redningskranse, kan partiet tabe både valget og regeringsmagten, siger professoren fra Aalborg Universitet.

Vælgerne forlanger klart svar

Over 54.000 arbejdsløse har opbrugt retten til dagpenge siden 1. januar 2013, hvor dagpengeperioden blev halveret fra fire til to år. Dengang trådte reformen af dagpenge i kraft, som blev gennemført af Venstre og Konservative med opbakning fra Radikale og Dansk Folkeparti.

Undersøgelsen

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: "Det er vigtigt, at partiet, som jeg stemmer på ved det kommende folketingsvalg, klart giver udtryk for, at de vil lempe dagpengereglerne"?

Alle adspurgte:

 • Helt enig: 23 pct.
 • Delvist enig: 19 pct.
 • Hverken/eller: 27 pct.
 • Delvist uenig: 10 pct.
 • Helt uenig: 13 pct.
 • Ved ikke: 8 pct.

Adspurgte, som stemte S ved sidste valg:

 • Helt enig: 35 pct.
 • Delvist enig: 26 pct.
 • Hverken/eller: 20 pct.
 • Delvist uenig: 7 pct.
 • Helt uenig: 4 pct.
 • Ved ikke: 7 pct.

Kilde: Meningsmåling foretaget af Analyse Danmark for Avisen.dk i maj 2015. 2.322 repræsentativt udvalgte danskere deltog. 501 stemte socialdemokratisk ved sidste valg.

UDVID

Den nuværende regering har taget en række politiske initiativer for at mindske problemet med arbejdsløse, der mister deres dagpenge. Og regeringen har nedsat en kommission, som skal komme med anbefalinger til en ny reform af dagpengesystemet.

Men det sker først til september – altså længe efter folketingsvalget den 18. juni.

Som Avisen.dk skriver i dag, forventer ni ud af ti vælgere, at de politiske partier melder en klar holdning til dagpengesystemet ud i valgkampen.

Det skaber en vanskelig situation for politikerne, der ønsker at give kommissionen arbejdsro, og samtidig har behov for at markere, at de forpligter sig på at gøre livet lettere for ledige på den anden side af valget.

Socialdemokraterne går til valg på et nyt og bedre dagpengesystem, hvor færre falder ud, men afviser konsekvent at lægge sig fast på et mildere krav til genoptjening af dagpenge. Noget som for eksempel den tidligere regeringspartner SF foreslår.

Ifølge Socialdemokraternes politisk ordfører, Maja Panduro, hersker der dog ingen tvivl om, at partiet er garant for en lempelse af dagpengereglerne.

- Det kan man ikke være i tvivl om, hvis man lytter til, hvad statsministeren har sagt. Du kan regne med, at det er en god idé at sørge for, at der fortsat sidder en socialdemokrat for bordenden, hvis man ønsker et bedre dagpengesystem, siger hun til Avisen.dk.

Venstre er med på ny reform

Overordnet svarer 42 procent i undersøgelsen, at de vil stemme på et parti, der klart giver udtryk for, at de vil lempe reglerne for dagpenge. For 27 procent er det ikke vigtigt, mens 23 procent ikke ønsker at stemme på et parti, som giver dagpengemodtagere længere snor.

Blandt Venstres vælgere er det kun 29 procent, som ønsker at lempe dagpengereglerne.

Ifølge arbejdsmarkedsordfører Hans Andersen kan man dog stadig godt sætte kryds ved Venstre, hvis man vil gøre livet lettere for dagpengemodtagere.

- Det kan man godt. For eksempel har vi jo allerede sagt, at vi gerne vil se på, om man kan lave mere lempelige regler, som kan gøre det mere attraktivt at tage job af kortere varighed, siger han.

Venstre står fast på dagpengereformen fra 2010, men vil gerne medvirke til en bred politisk aftale om et nyt dagpengesystem, hvis det ikke koster flere penge.

S i radikal spændetrøje

Det er også en betingelse for S-R-regeringens bebudede forbedringer af dagpengene, at det ikke må koste flere penge.

Og blandt de radikale vælgere er der kun 23 procent, som ønsker en lempelse af de nuværende dagpengeregler.

Netop på grund af modsætningerne imellem regeringspartierne i spørgsmålet om dagpenge er der lagt op til en svær linedans for Socialdemokraterne i løbet af valgkampen, vurderer professor Henning Jørgensen.

- Ledelsen af Socialdemokraterne er kommet ud af takt med sine egne kernevælgere. Disse ellers trofaste vælgere forstår ikke, at Socialdemokraterne i regering med Radikale er bundet på hænder og fødder i forhold til dagpengene, siger han.

Ifølge professoren bliver det dog svært for Socialdemokraterne at undgå, at kandidater i løbet af valgkampen enkeltvis går imod partitoppens ønske om ikke at forpligte sig på for eksempel mildere krav til genoptjening.

via Listen To News