Manglende hænder koster ordrer
Hver fjerde danske virksomhed må afvise ordrer, fordi de mangler medarbejdere.

Danske virksomheder går glip af store fortjenester, fordi de mangler arbejdskraft. En spørgeskemaundersøgelse fra Ledernes Hovedorgansisation viser, at hver fjerde danske virksomhed må afvise ordrer, fordi de mangler ledige hænder. Der mangler både faglært og ufaglært arbejdskraft, og mere end hver femte virksomhed overvejer derfor at hente arbejdskraft udefra.

»Vi står overfor at skulle importere arbejdskraft, hvis ikke udviklingen skal tabe luft. Det er helt galt og skadeligt, når virksomheder må sige nej til ordrer og indtægter, fordi de ikke har hænder nok,« siger Kim Møller fra Ledernes Hovedorganisation.

I alt 1.636 ledere fra hele landet har deltaget i undersøgelsen. I 2006 er 20.000 udenlandske arbejdere, primært fra Østeuropa, kommet til Danmark for at arbejde. Det er det højeste antal i 30 år.