Letland sendte redningsbælte til statsborger i sidste øjeblik

Krimi
Både i Riga og i København har der været demonstrationer mod Danmarks oprindelige beslutning om at sende en lettisk kvinde til et sydafrikansk fængsel. Fotoet er fra 11. februar foran Rigsadvokatens kontor i København. (Arkivfoto) (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix)

Nye beviser er årsag til, at Letlands anklagemyndighed har ændret holdning til fængslet kvinde i Danmark.

Det var i allersidste øjeblik, at Letlands øverste anklager fandt grundlag for at kræve en fængslet statsborger udleveret. Dermed undgår kvinden efter alt at dømme at blive sendt til et sydafrikansk fængsel.

Tidligere - for godt et års tid siden - afslog Letland derimod muligheden for at overtage sagen.

I lettiske medier er det blevet omtalt som en kovending. Letlands rigsadvokat forklarer den nye holdning med, at man mandag eftermiddag modtog nye beviser om de sydafrikanske sigtelser mod Kristine Misane.

Derefter gik det stærkt. Tirsdag blev der i Riga udstedt en europæisk arrestordre, og det fik den danske anklagemyndighed i København til at aflyse en udlevering til Sydafrika. Den skulle have fundet sted fredag. Her skulle sydafrikanske betjente i lufthavnen i Kastrup overtage den eftersøgte kvinde.

Kristine Misane blev anholdt af danske betjente under en mellemlanding i Kastrup 9. december 2018. Sydafrika havde udsendt en efterlysning. I strid med en retskendelse havde hun fjernet sin lille pige, hvor hendes far bor. Desuden var hun blandt andet mistænkt for dokumentfalsk og bedrageri.

Helt ifølge reglerne spurgte Rigsadvokaten dengang Letland, om man kunne overtage sagen. Svaret var i januar 2019 nej.

Rigsadvokaten fortsatte arbejdet med sagen. Og på trods af oplysninger om stærkt kritisable forhold i de sydafrikanske fængsler blev der truffet beslutning om at udlevere Kristine Misane til Sydafrika.

Afgørelsen blev indbragt for domstolene. Her blev der nikket. Østre Landsret erkendte i en kendelse, at en udlevering ville betyde et alvorligt indgreb i Kristine Misanes ret til familieliv. Hun ville blive adskilt i lang tid fra både datteren og et andet barn, der er blevet passet af familien.

Og landsdommerne lagde vægt på, at Rigsadvokaten havde givet hjemlandet chancen for at overtage sagen - Letland havde fået "mulighed for at overtage retsforfølgningen", lød det.

Imidlertid var dette ikke en reel mulighed. Det var umuligt, fordi det ville være ulovligt, konkluderer Letlands rigsadvokat i en længere redegørelse til Ritzau i januar.

Der var ikke tilstrækkeligt med materiale om sigtelserne om bedrageri og dokumentfalsk. Og i sig selv lever den lettiske strafferamme for bortførelse af eget barn ikke op til kravet for at udstede en europæisk arrestordre.

Denne redegørelse er "meget overbevisende, fagligt korrekt og udtømmende", har professor Thomas Elholm fra Københavns Universitet vurderet.

Rigsadvokaten har ikke ønsket at besvare spørgsmålet om, hvorvidt man undervejs i forløbet orienterede landsretten om, at Letland faktisk ikke havde mulighed for at overtage fangen.

Men tidligere på ugen og efter talrige lettiske appeller til Danmark var situationen for Letlands rigsadvokat i Riga pludselig forandret. Nu havde man modtaget nye beviser, oplyses det, og dermed var grundlaget for at udstede en arrestordre til stede. Det handler om bortførelsen af barnet, dokumentfalsk og bedrageri.

Onsdag afhørte en betjent fra Københavns Politi Kristine Misane i Vestre Fængsel for at høre, om hun var villig til at lade sig udlevere til Letland. Svaret var ja.

Torsdag traf Rigsadvokaten i København så afgørelse om at udlevere Misane til hjemlandet. Den skal nu endeligt godkendes af en dommer.

/ritzau/