Læger skal løfte dyner hos indvandrerkvinder
Sygdom ? Jobkonsulenter i Tåstrupgård-ghettoen roser Københavns Kommune for et nyt lægeteam, der skal rykke ud til indvandrerkvinder, der ofte er sygemeldt

I ghettoen Tåstrupgård har en gruppe jobkonsulenter gennem de sidste tre år haft stor succes med at være meget opsøgende i forhold til blandt andre indvandrerkvinder, der vægrer sig ved at arbejde. Derfor er teamchef Jeanette Tegl­gaard heller ikke i tvivl om, at Københavns Kommunes nye lægeteam kan vise sig at være den helt rigtige vej for at trække kvinderne ud af arbejdsløshed.
»Det lyder som en fantastisk idé. Vi oplever, at kvinder med en anden etnisk baggrund har en anden opfattelse af, hvornår man er for syg til at arbejde. Eller også siger de, at deres mænd ikke vil have, at de arbejder. Nogle gange passer det selvfølgelig, andre gange er det bare undskyldninger. Jobkonsulenterne kan gøre meget, men mangler måske ofte den lægefaglige ballast til at vurdere, hvorvidt kvinden eksempelvis kan arbejde, bare hun tager sin astmamedicin,« siger Jeanette Teglgaard.
Det problem mener Købehavns Kommune nu at have fundet en løsning på.
På Center for Beskæftigelse, Sprog og Integration (CBSI), har kommunen nemlig oprettet et helt nyt tværfagligt team, bestående af læge, psykolog, jobkonsulent og tolk. Eksperterne skal de kommende år besøge op mod 1.000 sygemeldte kvinder på deres bopæl, som jævnligt undgår aktivering eller arbejde med eksempelvis lægeerklæringer fra deres praktiserende læge.