Kvinderne tager magten i folkekirken
AppleMark
I fremtiden vil to ud af tre præster være kvinder. Det vil betyde, at præsten får en ny rolle.

Kvinder er på vej til at udkonkurrere mænd på mange statusområder i samfundet, og nu må folkekirkens mandlige præster og biskopper indstille sig på, at kvinderne er på vej.

Tal fra de to pastoralseminarier viser ifølge Kristeligt Dagblad, at der de seneste 10 år er uddannet 642 kvindelige præster mod 399 mandlige. Det er endda normalt, at der er to eller tre gange så mange kvindelige studerende som mandlige.

Og det vil betyde, at to ud at tre præster i fremtiden er kvinder, vurderer Hennin Kjær Thomsen, der er rektor ved Århus Pastoralseminarium. De mange flere kvinder betyder, at præstens rolle ændres, vurderer han.

– Der kommer en anden forventning til præsten, fordi det nu bliver et kvindefag. Der kommer en forrykning væk fra præsten som autoritetsperson og statens repræsentant i nærsamfundet til en omsorgspræst, der bliver en central moderskikkelse i sognet. Mange kvindelige præster fortæller mig, at de allerede mødes med den forventning. Nu forventer man ikke, at præsten er en respektfuld myndighedsperson, men omsorgsperson nummer et, siger Henning Kjær Thomsen.

Ikke mere ligestilling

Flere kvinder i folkekirken betyder dog ikke nødvendigvis mere ligestilling, mener kønsforsker og ligestillingsekspert fra Roskilde Universitetscenter Karen Sjørup.

- Der sidder stort set kun mandlige professorer på de teologiske fakulteter. Der er det et meget maskulint grundlag, man tænker folkekirken og undervisningen af kommende kvindelige præster på. Og det er ligeså stort et dilemma, at 8 ud af 10 biskopper i dag er mænd, siger hun. 

via Listen To News