Kvinder holder ledigheden oppe
Kvinderne fylder mere i ledighedskøen. Men de står stadig bedst rustet til fremtiden, mener senioranalytiker i AE. Foto: colourbox
Gennem hele sidste år lå ledigheden på omkring 163.000 fultidspersoner. Men tallene dækker over nye forskydninger på arbejdsmarkedet.

De hårde hatte er på vej tilbage på byggepladserne, mens sygeplejersker, kontoransatte og typiske kvindejob i det offentlige nu står for skud.

Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

Selvom ledigheden inklusive alle i aktivering har ligget nogenlunde stabilt på 163.000 fuldtidspersoner i 2011, så er der sket store forskydninger i arbejdsudbuddet.

Ledige fra a-kasserne under BUPL, FOA og Socialpædagogerne og Lærernes a-kasse er trådt ind i arbejdsløshedskøen i stedet for medlemmer af Byggefagenes a-kasse, 3F og Metal.

"Det mest iøjnefaldende er, at mellem kønnene er mænds arbejdsløshed faldet i 2011, mens kvindernes er steget. Og det er et udtryk for, at krisen er gået ind i en ny fase, hvor det i højere grad er det offentlige arbejdsmarked, hvor der især er kvinder ansat, der er udsat," siger senioranalytiker i AE Erik Bjørsted til Newspaq.

Det sidste halve år er mændenes arbejdsløshed faldet med 0,2 procentpoint, mens kvindernes er vokset med knapt et halvt procentpoint.

Hos Byggefagenes a-kasse, hvor medlemmerne typisk er mænd, er ledigheden faldet med fire procentpoint i løbet af sidste år, mens den omvendt er steget med 1,2 procentpoint hos Børne- og Ungdomspædagogerne, BUPL-A, hvor der er flere kvinder.

Ingen ved endnu, hvordan den europæiske gældskrise vil ramme det danske arbejdsmarked fremover, men Erik Bjørsted vurderer, at kvinderne trods deres stigende ledighed står bedre rustet end mændene på sigt.

"Det skyldes, at kvinderne har været flinkere til at tage en uddannelse. Det giver mange flere muligheder for dem. Så på trods af den seneste udvikling vurderer jeg, at kvinderne stadig er det stærke køn på arbejdsmarkedet," siger Erik Bjørsted.