Tæt på verden Kvinder bruger deres tid helt forkert
Kvinder bruger milliarder timer om året på at slæbe vand, oplyser FN-konference. Charles Mpaka/IPS
Afrikanske kvinder slæber vand 200 millioner timer om dagen. Tiden kunne bruges til bedre ting, hvis lokalsamfund arrangerede sig bedre.

Afrikanske kvinder og piger bruger mange timer om dagen til at hente vand til familiernes behov. Al den tid kunne bruges til noget vigtigere som at gå i skole, dyrke marker eller handle med noget.

FNs udviklingsprogram, UNDP, har lagt timeforbruget sammen og konstaterer, at afrikanske kvinder ”spilder” 200 millioner timer om dagen på at slæbe vand.

I henhold til FNs kvindeorganisation bliver det til 40 milliarder groft sagt uproduktive og unødvendige timers hård arbejde. Løsningen er naturligvis brønde tæt på folks levesteder.

Uden vand intet liv

Ikke at timerne er rigtig spil, fordi vandet, der hentes, er nødvendigt både for opretholdelse af liv og for dyrkning af markeder.

En pointe ved en FN-organiseret vand-konference i Stockholm den anden dag var, at godt nok tager kvinderne slæbet, men de har meget lidt at skulle have sagt i den forbindelse.

Udviklingsperspektivet er åbenlyst, fordi rent vand er nøglen til bedre sundhed og lavere børnedødelighed.

Et eksempel omtalt ved konferencen, som rapporteret af IPS News, er, at kvinder i Bangladesh filtrerer vandet gennem deres sariers stof og formår derved at begrænse udbredelsen af kolera 50 procent.

Symptom

Kvinders forbrug af kostbar tid til at slæbe vand hænger sammen med en række andre problematiske forhold for dem. Kvinder får ikke lov til at bestemme over brønde og vandsystemer.

Kvinder har de fleste steder ikke ret til at eje landbrugsjord, selv om de i praksis er de mest aktive ved dyrkning af afgrøder. De kan ikke arve jord i de fleste lande.

I sidste ende lander situationen i det helt basale, som gentaget ved konferencen, der drog 2.000 deltagere med vandspecialer: kvinder rettigheder skal forbedres og bæredygtig udviklingen er vanskelig, hvis ikke forholdene ændres til lighed.

Tæt på verden

Journalister, Dan Larsen, verdensnyt.dk, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.