KBH: Nallerne væk fra aktiverings-millionerne
Hovedstaden regner med, at Arbejdsmarkedsstyrelsen sløjfer 325 millioner kroner i Farvergadesagen. Tilbage står spørgsmålet om 65 millioner kroner. Hvis pengene mangler, når der udbetales refusion, ender sagen i retten, lyder udmeldingen.

København Kommune har netop fremsendt, hvad de kalder dokumentation for, at størstedelen af de stærkt kritiserede aktiveringstilbud, som kommunen tilbød arbejdsløse københavner i 2008-2009, faktisk levede op til kravene om et fremmøde på 25 timer om ugen.

”Vi har foretaget den fornødne gennemgang af vores aktiveringstilbud og forventer, at kravet om tilbagebetaling af 325 millioner kroner falder bort,” siger Claus Juhl, direktør i Københavns Kommune.

Oprindeligt krav: 390 millioner

I 2009 slog Arbejdsmarkedsstyrelsen fast, at Københavns Kommune havde brudt loven og snydt tusindvis af ledige for den rigtige hjælp i et jobcenter i Farvergade. Derfor blev kommunen mødt med et krav om tilbagebetalingen af 390 millioner kroner.

I maj lempede Arbejdsmarkedsstyrelsen dog dette krav. Hvis Københavns Kommune kunne levere yderlig dokumentation for, at de aktiverede havde haft et fremmøde på 25 timer, ville man afstå kravet om tilbagebetaling af de 325 millioner kroner, lød det.

Og det er den øvelse, som hovedstaden nu mener at have tilvejebragt. I konsulentrapporten fra Deloitte kan man således læse, at ’tilrettelæggelsen af kommunens tilbud med krav om mindst 25 timers fremmøde har været betryggende i forhold til at sikre, at dette efterleves i de enkelte tilbud’.

Sagen kan ende i retten

Dermed genstår spørgsmålet om de resterende 65 millioner kroner. De gælder aktiveringsprojekter, hvor de arbejdsløse københavnere kun blev bedt om at møde op til aktivering halvanden time om ugen. Det centrale stridsmål mellem Arbejdsmarkedsstyrelsen og Københavns Kommune er her, hvorvidt reglerne kræver, at man skal møde op 25 timer om ugen, eller om man kan nøjes med at møde op 1,5 time om ugen og så lave resten hjemmefra. [pagebreak]

I Københavns Kommune mener man, at den sidste model opfylder reglerne for at få den højeste refusionssats på 65 procent. Og hvis Arbejdsmarkedsstyrelsen trækker de 65 millioner kroner, som det her drejer sig om, ender sagen i retten.

”Vi forventer ikke, at Arbejdsmarkedsstyrelsen trækker os i refusion den 1. juli. I modsat fald stævner vi dem,” siger Claus Juhl.

Professor: KBH har gode chancer

Udmelding kommer efter at professor Søren Højgaard Mørup ved Aarhus Universitet for nylig spåede kommunen gode chancer, hvis sagen endte i retten. Til DR Orientering sagde han:

”Det er min vurdering, at kommunen har en ganske god chance for at få medhold i en eventuel retssag. Hvis man ser på ordlyden af paragraffen, så står der blot, at det skal være tilbud på 25 timer om ugen. Der står ikke noget om, hvordan de 25 timer skal tilrettelægges, eller hvor det skal foregå.”