Justits Lene lod kvindelige fanger i stikken
Justitsminister Lene Espersen (K) har ingen forklaring på, hvorfor hun har ladet kvindelige indsatte afsone blandt mandlige sexforbrydere.

Selv om det i flere år har været påtalt overfor Justitsminister Lene Espersen (K), at det er uholdbart at kvindeligt indsatte afsoner blandt mandlige sexforbrydere, har hun først for nyligt taget initiativ til at forbedre afsoningsvilkårene for kvinderne.

Og det er tilsyneladende en langsommelighed, som hun ikke har nogen god forklaring på. Det kom frem på et åbent samråd i Folketinget torsdag, da hun for første gang kommenterede Nyhedsavisens omtale af de kvindelige indsattes forhold.

»Hvorfor har Justitsminister Lene Espersen først nu fået iværksat forskning, der skal pege på, hvordan kvindernes forhold kan forbedres?,« spurgte Lissa Mathiasen (S).

»Vi har været i tvivl om, hvad der var det rigtige at gøre,« lød Lene Espersens svar.

Hun henviste dermed til en intern undersøgelse fra Anstalten ved Herstedvester, som peger på, at de indsatte kvinder er delte på spørgsmålet om, hvorvidt de vil gerne vil afsone sammen med mænd eller ej.

Spurgte igen
»Jeg synes ikke, at jeg fik svar på mit spørgsmål. Hvorfor har justitsministeren ikke med afsæt i den tvivl iværksat forskning,« spurgte Lissa Mathiasen (S).

»Jeg har ikke noget bedre svar til Lissa Mathiasen,« svarede en let irriteret justitsminister.

Selv om Lene Espersen ikke havde nogen god forklaring på den hidtidige langsommelighed, understregede hun, at det ligger hende meget på sinde, at der kommer til at ske forbedringer. Hun vil dog indtil videre afvente resultaterne af forskningen. Hun gjorde det desuden klart, at hun er positivt indstillet overfor at sætte penge af til at forbedre forholdene, hvis det bliver nødvendigt.

Det ville i så fald ske, når det næste fire-årige forlig om Kriminalforsorgen bliver indgået i 2007.

Det glædede Simon Emil Ammitzbøll (R), som havde indkaldt til samrådet.

Hovedrysten
»Jeg er glad for at ministeren har forpligtet sig på at sætte penge af til at finde en bedre løsning end den nuværende,« sagde han.

Lissa Mathiasen (S) havde kun hovedrysten tilovers for ministerens langsommelighed.

»Det er åbenbart først, når det brænder under fødderne på justitsministeren, at der sker noget,« sagde hun efter samrådet.

Sagen kort:

Allerede for 10 år siden, i 1996, påpegede ombudsmanden, som undersøger forholdene i fængslerne, at kvindeligt indsatte i Anstalten ved Herstedvester udsættes for et voldsomt pres fra de mandligt sexkriminelle indsatte for at have sex, og sådan er det stadig.

Justitsministeren anerkender, at det er problematisk, at kvinder afsoner blandt sexkriminelle, men har, som sine forgængere, indtil videre intet foretaget sig i den anledning.

Der er først indenfor de seneste måneder blevet iværksat forskning for at finde ud af, hvordan kvindernes afsoningsforhold kan forbedres.