Jobfest i private virksomheder - offentligt ansatte mister kolleger
Cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kalder det naivt at tro, at den offentlig service ikke vil blive forringet. Foto: Pressefoto/Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Antallet af beskæftigede er på sit højeste siden finanskrisen, og fremtiden ser lovende ud, viser en ny prognose. Det er især den private beskæftigelse, der er steget, mens den offentlige er faldet.

Det går rigtig godt med beskæftigelsen i Danmark.

Den seneste økonomiske prognose fra Dansk Industri viser, at antallet af beskæftigede lønmodtagere i Danmark for første gang siden finanskrisen er over 2,7 millioner. Og det glæder man sig over i Dansk Industri, fortæller vicedirektør Kent Damsgaard.

- Siden 2013 og frem til nu har vi set, at væksten har taget til i dansk økonomi, og det har betydet, at der kommer flere arbejdspladser. Vi vurderer, at næste år bliver den højeste vækst i de sidste ti år, siger Kent Damsgaard til Avisen.dk.

Faktisk vil antallet af beskæftigede slå rekord inden for de næste år, viser prognosen. Det er især den private beskæftigelse, der ryger i vejret. Fra april 2013 til august 2017 kom der 164.500 flere beskæftigede i det private. Men tilsvarende faldt antallet af offentligt beskæftigede med 5.500 i samme periode.

artiklen fortsætter under grafikken

Reformer og trimmede virksomheder

Kent Damsgaard fortæller, at det især er en verdensøkonomi i bedring, der giver opsving i Danmark. Men også virksomhederne har deres del af æren.

- Virksomhederne er blevet trimmet og medarbejdere og ledere har fundet smartere måder at gøre tingene på. Man har udviklet nye ting og er kommet ud på andre eksportmarkeder, siger Kent Damsgaard.

Han peger dog også på en række politiske reformer som eksempelvis øget tilbagetrækningsalder, efterlønsreformen, en kortere dagpengeperiode og en sænket skat som initiativer, der har trukket beskæftigelsen op.

Offentlig beskæftigelse falder

Den faldende beskæftigelse i det offentlige giver dog panderynker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Det fortæller cheføkonom Erik Bjørsted, der mener, at det kan gå udover kerneområder som ældrepleje, folkeskole og sundhed.

- Med den meget smalle vækst, der er lagt op til i det offentlige forbrug, vil det betyde, at der kommer færre offentligt ansatte til at varetage opgaverne. Det hører også med til forklaringen, at der er et stigende demografisk behov – der bliver flere ældre og flere børn, siger Erik Bjørsted og fortsætter:

- Jeg mener, det er naivt at tro med det store antal ældre og børn, at det ikke vil gå ud over den offentlige service. Regeringen lægger op til en offentlig vækst på 0,3 procent om året, men det er cirka halvdelen af, hvad demografien tilsiger, der skal til, siger Erik Bjørsted.

Privat mangfoldighed

Hos Dansk Industri er man dog overbevist om, at det ikke vil skade velfærden. Det faldende antal er nemlig et udtryk for, at sektorerne er ved at finde balance-forholdet igen.

- Efter krisen har det været nødvendigt at komme tilbage på balancen mellem den private og offentlige sektor. Fremadrettet kan der komme private aktører ind og løse offentlige opgaver. Det kan være en god idé, fordi det giver en større mangfoldighed i opgaveløsningen, siger vicedirektør Kent Damsgård.

Men den opfattelse deler man ikke nødvendigvis hos Arbejderbevægelsen Erhvervsråd. Her afviser man ikke udlicitering, men kalder oplevelserne med det for 'blandede'.

- Jeg tror godt, man kan udlicitere nogle opgaver. Og jeg tror langt hen ad vejen også, det vil kunne effektivisere dele af den offentlige sektor. Men det her med både at sikre kvaliteten i den offentlige service og spare nogle penge – det Columbus-æg har vi ikke fundet endnu, siger Erik Bjørsted.

Kommunalt fokus

Men det er ikke kun nationalt, der skal være fokus på at skabe endnu flere job. Det forestående kommunalvalg betyder også fokus på den lokale jobskabelse. Kent Damsgaard peger blandt andet på, at kommunerne skal sikre, at det er attraktivt at være erhvervsdrivende.

En anden vigtig ting er arbejdet med borgerne på kanten af samfundet.

- Noget af det, der betyder meget, er jobcentrene, og hvor godt de er tunet ind på erhvervslivets behov. De skal skabe bedre og bredere arbejdsmarkeder, hvor man arbejder sammen. Har man en borger, der har været svær at få i arbejde, og hvis der så er et job i nabokommunen, skal vi få enderne til at mødes, siger Kent Damsgård.

Hvad mener du om udviklingen. Deltag i debatten på Avisen.dk's Facebook-side.

På trods af stigende beskæftigelsestal er der stadig firmaer, der fortsat må spare, hvor de kan. En af dem er vindmøllegiganten Siemens-Gamesa, der vil fyre 600 medarbejdere i Danmark.