Indvandrere skal arbejde sig til kontanthjælp
Hvis indvandrere gerne vil have ret til kontanthjælp vil det fremover kræve mindst to og et halvt års fuldtidsarbejde. Absurd, mener Dansk Socialrådgiverforening.

Hidtil har kontanthjælp været tiltænkt dem, der ikke kan finde arbejde. Fremover bliver kontanthjælp tiltænkt dem, der har haft arbejde. I hvert fald når det gælder flygtninge og indvandrere, der gerne vil have permanent opholdstilladelse. Det er fuldstændig absurd, mener næstformand i Dansk Socialrådgiverforening.

»Hvis det er lykkedes at finde arbejde, har man jo slet ikke brug for kontanthjælp, fordi man så kan forsørge sig selv og har mulighed for at opspare ret til dagpenge. Det er de dårligst stillede udlændinge, som ikke kan arbejde, som man rammer med forslaget,« siger Bettina Post.

Hun retter dermed en skarp kritik af integrationsminister Rikke Hvilshøjs (V) lovforslag, som onsdag blev diskuteret i Folketinget.

Ifølge de konservatives integrationsordfører er der noget om hendes kritik. Alligevel fastholder de deres fulde opbakning til lovforslaget.

»Det er rigtigt, at der kan være enkelte traumatiserede flygtninge, som ikke vil være i stand til at varetage et arbejde, og som kan komme i klemme, hvis de ikke kan få tilkendt førtidspension. Men langt de fleste flygtninge og indvandrere er sunde og raske, og vi er nødt til at gøre noget for at motivere dem til at tage et arbejde. Ikke mindst nu, hvor der er gode jobmuligheder på arbejdsmarkedet,« siger integrationsordfører Henriette Kjær (K).

S, R, SF og EL vender sig i mod lovforslaget, men da regeringen og DF har flertal vil det sandsynligvis blive vedtaget.

Lovforslaget indeholder, udover krav om arbejde for at optjene ret til kontanthjælp, også krav til, at indvandrere skal bestå en indvandringprøve i deres oprindelsesland, at de skal bestå en integrationseksamen for at få permanent opholdstilladelse, at udlændinge med en årsløn på mindst 450.000 kan få den uden videre og oprettelse af en såkaldt greencard-ordning, hvor en ansættelse udløser opholdstilladelse.