Ikke politikernes ansvar

I et demokrati træffer folkevalgte politikere beslutninger, som de er i deres gode ret til at ændre igen, hvis de finder det hensigtsmæssigt. Det gælder naturligvis også i sagen om Ungdomshuset.
I 1982 besluttede politikerne i Københavns Kommune at forære byens unge et hus på Jagtvej 69. Dengang blev der lavet en aftale med de unge, hvor det klart og tydeligt blev slået fast, at hvis de unge »tilsidesatte forudsætningerne for brugen af huset«, ville huset blive solgt ? uden at kommunen var forpligtet til at finde et andet hus til de unge. Og det var netop de unges overtrædelse af reglerne for brug af huset, som var baggrunden for politikernes beslutning om at sælge det i 1997. De unge overnattede i huset, de nægtede myndighederne at få adgang til huset og ifølge politiet foregik der ulovlige aktiviteter i huset.
Dermed holder politikernes beslutning om at sælge Jagtvej 69 både juridisk og moralsk.
Det er absurd at hævde ? som Ungdomshusets beboere og deres støtter på den yderste venstrefløj gør ? at det er politikernes ansvar, at Nørrebro står i flammer. Kommunens salg af Ungdomshuset er foregået fuldstændig efter bogen. Lige netop derfor vil det være en meget stor fejl, hvis politikerne kommer de unge i møde nu og tilbyder dem et andet sted at være. Det vil nemlig betyde, at man i det demokratiske Danmark kan bruge vold til at nå sine mål.