Administration 

Hør kommunernes dårlige undskyldninger

"Det er simpelthen en smutter," lyder det fra Bornholm Kommune. (Foto: Foto: Colourbox)

Se om din kommune er blandt dem, der sjusker med sagerne og har givet partistøtte uden at skaffe de oplysninger, du har krav på at kunne se.

Af Jakob Krarup Bjerregaard og Mathias Friis Hansen

Allerød Kommune har udbetalt 7081,25 kroner i strid med loven.

Det Nye Allerød har fået 7081,25 kroner i 2010.

Kommunens kommentar:

“Udbetalingen af partistøtte på 7.081,25 kr. til Det Nye Allerød i 2010 skete på baggrund af en beklagelig fejl i sagsbehandlingen. Vi har nu indhentet den manglende erklæring om anonyme bidrag,” skriver kommunikationschef Jesper Holdflod Pallesen.

Bornholm Kommune har udbetalt 25.850,50 kroner i strid med loven.

SF har fået 18.375,50 kroner i 2012.

Dansk Folkeparti har fået 7.475 kroner i 2013.

Kommunens kommentar:

“Det er simpelthen en smutter. Fra vores side har vi desværre ikke været opmærksomme de manglende oplysninger. Jeg kan kun beklage det mange gange. Det er et krav, at vi har oplysningerne, og vi ved godt, at loven skal følges. Det skulle være ikke sket,” siger sekretariatschef Lene Vinberg.

Brønderslev Kommune har udbetalt 6.768,75 kroner i strid med loven.

Dansk Folkeparti har fået 6.768,75 kroner i 2012.

Kommunens kommentar:

Kommunen har ikke svaret på Avisen.dk’s spørgsmål inden deadline. Efter offentliggørelsen af denne artikel har kommunen oplyst, at man har indhentet de manglende oplysninger fra Dansk Folkeparti, og at partiet var berettiget til den udbetalte partistøtte.

Esbjerg Kommune har udbetalt 158.171 kroner i strid med loven.

Konservative har fået 19.637,5 kroner i 2010.

Venstre har fået 132.750 kroner i 2011.

Kommunens kommentar:

“Hvor der er mennesker, der arbejder, kan der ske fejl. Jeg kan ikke forklare, hvordan det er sket. Men det er altid beklageligt, når der sker fejl. Og når man har begået en fejl, så lærer man af den. Så det kommer ikke til at ske igen,” siger sekretariatschef Birgit Søgaard.

Faxe Kommune har udbetalt til 6456,25 kroner i strid med loven.

Konservative har fået 6456,25 kroner i 2010.

Kommunens kommentar:

“Det er en forglemmelse. Man har ikke lige fået set, at de ikke har krydste det her af. Det er, hvad der kan ske – det er mennesker vi har med at gøre. Men jeg er helt sikker på, at dem der sidder med det her område nu vi dobbelttjekke oplysningerne fremover,” siger Anette Johansen, der er sekretariatschef for Center for Udvikling i Faxe Kommune.

Gentofte Kommune har udbetalt 165.100,50 kroner i strid med loven

Konservative har fået 98.625 kroner i 2010.

Radikale Venstre har fået 20.163 kroner i 2011 og 2012.

Venstre har fået 26.149,5 kroner i 2013.

Kommunens kommentar:

“Vi har overset de manglende oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen. Det er meget uheldigt, det er sket, og det vil vi søge berigtiget. Det giver anledning til at stramme op på vores procedure for udbetaling af partistøtte fremover,” siger leder af borgmestersekretariatet Lars Nibelius.

Gribskov Kommune har udbetalt 5.712,50 kroner i strid med loven.

SF har fået 5.712,5 kroner i 2011.

Kommunens kommentar:

“Der er er sket fejl i sagbehandlingen. Gribskov Kommune har derfor på den baggrund rettet henvendelse til Socialistisk Folkeparti og bedt partiet skriftlig erklære om partiet har modtaget anonyme tilskud i kalenderåret 2010. På det foreliggende grundlag finder kommunen ikke grundlag for en samtale,” skriver konsulent Irene Drifte fra Center for Ejendomsservice.

Herlev Kommune har udbetalt 18.746 kroner i strid med loven.

Enhedslisten har fået 1.677 kroner i 2011.

SF har fået 14.976 kroner i 2011.

Radikale Venstre har fået 2.093 kroner i 2013.

Kommunens kommentar:

“Herlev Kommune har taget udgangspunkt i, at en manglende afkrydsning (i feltet, hvor man skal svare ja eller nej til at modtage anonyme bidrag, red.) er ensbetydende med, at der ikke er givet anonymt bidrag i de konkrete ansøgninger,” skriver teamleder Ulla Filtenborg fra Direktionssekretarietet i en mail.

Hillerød Kommune har udbetalt 13.462,50 kroner i strid med loven.

Fælleslisten har fået 13.462,5 kroner i 2010.

Kommunens kommentar:

“Der er tale om en enkeltstående fejl. Som offentlighed myndighed skal vi selvfølgelig bestræbe os på, at det her ikke sker, men sådan er virkeligheden bare ikke altid. Nu vil vi selvfølgelig undersøge sagen og se, om der er et parti, der har fået uberettiget partistøtte,” siger sekretariatschef for Byrådssekretariatet Mikael Bay.

Holstebro Kommune har udbetalt 22.525 kroner i strid med loven.

Konservative har fået 22.525 kroner i 2011.

Kommunens kommentar:

“Vi har ikke har været opmærksomme på, at partiet ikke har udfyldt størrelsen på anonyme bidrag i deres ansøgning. Vi har efterfølgende kontaktet dem og fået at vide, at de har fået 1.000 kroner det år. Det har vi nu bedt dem indsende en erklæring om,” siger overasssistent fra borgmesterkontoret Erna Vennegaard.

Horsens Kommune har udbetalt 28.068,75 kroner i strid med loven.

SF har fået 28.068,75 kroner i 2010.

Kommunens kommentar:

“Det er en menneskelig fejl, at man ikke ved gennemgangen af ansøgningerne opdager, at der mangler nogle oplysninger. Heldigvis er der ikke sket nogen fejl siden 2010,” siger HR- og jurachef Charlotte Lyrskov.

Hvidovre Kommune har udbetalt 136.000 kroner i strid med loven.

Venstre har fået 11.162,5 kroner i 2011.

Hvidovrelisten har fået 17.287,5 kroner 9 2011.

Dansk Folkeparti har fået 20.262,5 kroner i 2011.

Socialdemokraterne har fået 45.131,25 kroner i 2011.

Det Konservative Folkeparti har fået 9.981,25 kroner i 2011.

SF har fået 22.918,25 kroner i 2011.

Liste T – de rød-grønne har fået 9256,25 kroner i 2011.

Kommunens kommentar:

Læs artiklen “Kommuner deler millioner ud i blinde”

Høje Taastrup Kommune har udbetalt 45.843,75 kroner i strid med loven.

Socialdemokraterne har fået 45.845,75 kroner i 2010.

Kommunens kommentar:

“Det er en fejl, at vi ikke har været opmærksom på Socialdemokratiets manglende kryds. Vi har ved en gennemgang og opringning til Socialdemokratiet kunnet konstatere, at Socialdemokratiet ikke har modtaget nogen former for tilskud i det pågældende kalenderår,” skriver teamchef Lasse Michaelsen.

Ikast-Brande Kommune har udbetalt 5.941 kroner i strid med loven.

SF har fået 5.941 kroner i 2012.

Kommunens kommentar:

“Det er sket en fejl, og det er selvfølgelig beklageligt,” siger sekretær Linda Eis.

Kerteminde Kommune har udbetalt 1.768 kroner i strid med loven.

Radikale Venstre har fået 1.768 kroner i 2010.

Kommunens kommentar:

Kerteminde Kommune er ikke vendt tilbage inden Avisen.dk’s deadline.

Kolding Kommune har udbetalt 2.801,50 kroner i strid med loven.

Enhedslisten har fået 2.801,5 kroner i 2012.

Kommunens kommentar:

“Vi har simpelthen overset det – så det er en fejl. Vi ved godt, vi skal have de oplysninger. Vi har efterfølgende indhentet oplysningerne, og Enhedslisten har fået 55 kroner i anonyme tilskud det år,” lyder det fra kommunen.

Køge Kommune har udbetalt 82.008 kroner i strid med loven.

Konservative har fået 21.837,5 kroner i 2010.

Venstre har fået 43.491,5 kroner i 2011.

Dansk Folkeparti har fået 16.679 kroner i 2013.

Kommunens kommentar:

“Efter en fornyet gennemgang af de anførte ansøgningsskemaer kan det oplyses, at Køge Kommune desværre må erkende, at kommunen ikke har efterspurgt de manglende oplysninger i de fremsendte ansøgninger. Køge Kommune har ingen undskyldninger for den manglende præcision, men din henvendelse har naturligvis givet anledning til, at proceduren for udbetalinger af partistøtte vil blive strammet op,” skriver Erik Jul Jensen, juridisk konsulent.

Lemvig Kommune har udbetalt 1.742 kroner i strid med loven.

Radikale Venstre har fået 1.724 kroner i 2013.

“Det er den eneste fejl i mange år. Det vil vi rette op på nu ved at indhente de manglende oplysninger,” siger Lena Lykke, sekretariatschef, Lemvig Kommune.

Lolland Kommune har udbetalt 44.687 kroner i strid med loven.

SF har fået 44.687 kroner i 2013.

Kommunens kommentar:

“Det er ærgerligt, at vi laver sådan en fejl. Næste gang er der ekstra fokus på at undgå det,” siger sekretariatschef Lars Gram.

Randers Kommune har udbetalt 46.674,50 kroner i strid med loven.

SF har fået 25.062 kroner i 2010.

Dansk Folkeparti har fået 21.612,50 i 2011.

Kommunens kommentar:

“At kommunen ikke har anmodet om besvarelse af de to tomme felter beror på en beklagelig administrativ fejl. Som følge af din henvendelse retter kommunen nu henvendelse til de to partier med anmodning om, at oplysningerne afgives til kommunen,” skriver Ulla Marcus, chefjurist, Randers Kommune.

Rebild Kommune har udbetalt 4.216 kroner i strid med loven.

Radikale Venstre har fået 4.216 kroner i 2011.

Kommunens kommentar:

"Det er simpelthen en fejl. Vi har overset det her. Vi tager kontakt til partiet, så vi kan få rettet op,” skriver Pernille Bay Pedersen, teamleder for Byrådssekretariatet i Rebild Kommune.

Ringkøbing-Skjern Kommune har udbetalt 13.225 kroner i strid med loven.

Kristendemokraterne har fået 13.225 kroner i 2010.

Kommunens kommentar:

Ingen kommentarer.

Ringsted Kommune har udbetalt 27.581 kroner i strid med loven.

Socialdemokraterne har fået 27.581 kroner i 2012.

Kommunens kommentar:

“Vi har efter din henvendelse for en sikkerheds skyld rettet henvendelse til kassereren for Socialdemokratiet i Ringsted, for at undersøge om der har været private tilskudsydere,” skriver Laila Nyholm Mortensen, administrativ medarbejder i Ringsted Kommune.

Rudersdal Kommune har udbetalt 60.026,75 kroner i strid med loven.

Konservative har fået 26.881,25 kroner i 2010.

Konservative har fået 27.956,50 kroner i 2011.

Dansk Folkeparti har fået 7.189 i 2011.

Kommunens kommentar:

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Rudersdal Kommune.

Thisted Kommune har udbetalt 12.174,50 kroner i strid med loven.

SF har fået 12.174,50 kroner i 2013.

Kommunens kommentar:

“Det er en administrativ fejl. Det følger vi op på nu for at få formaliteterne i orden. Vi vil have mere fokus på at gøre det korrekt fremadrettet,” siger Kirstine Kejser, der sekretariatschef for Byrådssekretariatet i Thisted Kommune.

Tårnby Kommune har udbetalt 26.443,50 kroner i strid med loven.

Venstre har fået 26.443,50 kroner i 2010.

Kommunens kommentar:

“Det er en procedurefejl fra forvaltningens side, som vi nu har rettet op på,” siger Yvette Kovacs, der er sekretariatsleder i Tårnby Kommune.

Vesthimmerlands Kommune har udbetalt 28.662,50 kroner i strid med loven.

Socialdemokraterne har fået 28.652,5 kroner i 2011.

Kommunens kommentar:

“Det er korrekt, at der mangler en afkrydsning, og det er korrekt, at det er en fejl, at der ikke er afkrydset i et af felterne. Vesthimmerlands Kommune har dog vurderet ansøgningen i dette tilfælde således, at når der ikke er krydset af i et af felterne, er årsagen denne, at der ‘ikke er modtaget tilskud fra en privat tilskudsyder’. Begrundelsen for denne vurdering er, at ifald der er modtaget et tilskud, skulle ansøgeren have foretaget to aktive handlinger, nemlig: afkrydse under ja, og samtidig give oplysning om tilskudsyderens navn og adresse. Heri ligger også, at ingen handling er = ingen tilskud. Det skal dog bemærkes, at der er foretaget henvendelse til Socialdemokraterne Vesthimmerland, der bekræfter, at foreningen ikke har og aldrig har modtaget tilskud fra en privat yder,” skriver Solvejg Nielsen, der er leder af Borgmesterkontoret i Vesthimmerlands Kommune.

person sidder ved computer med stetoskop liggende ved siden af
Krimi

Ældre lægepar afsløret

i stor svindelsag 

brandfolk i aktion ved brand på hede
Krimi

Kaffetørstige vandrere

startede hedebrand

den ny lillebæltsbro set nedefra
Krimi

Beruset spøgelsesbilist

kørte over Lillebæltsbroen

scene fra tv-serien Matador
Film og TV

Matador-klenodier

på auktion 

restaurant set udefra
Nyheder

Her er de nye regler

for barer og restauranter 

person holder lottokupon i hånden
Helt vildt

Dansker vinder

30 millioner i lotto

blomsterbede med krydderurter
Livsstil

Snart skal du give

den gas i haven

folk står på gaden med skilte
Nyheder

Drabsmands familie

undskylder for massakre

Ree
Kendte

Hylende morsomt: Du er fuld af løgn

Drasbæk
Kendte

Dansk krimi-skuespiller: Ramt af corona

begravelse
Kongelige

Stort galleri: Alle billederne fra begravelsen

striptease
Helt vildt

Bizart: Kvinde strippede ved begravelse

brand
Krimi

50 brandfolk kæmper for at slukke hede-brand

Dronning
Kongelige

Dronning Elizabeth: Derfor sidder hun alene

hveder
Mad og drikke

Derfor spiser vi hveder 

Nyheder

Familien følger prins Philip på den sidste rejse

restauranter
Nyheder

Restauranter bestormet før genåbning

En tallerken med banan skåret i skiver
Mad og drikke

Så vigtige er bananer for dig

Underholdning

Dronningen:

Vanvittigt irriterende 

Capitol Hill stormes af folk
Nyheder

Facebook:

Usikker på at lukke Trump ind igen

Et bundt asaprges og en hånd, som holder et bundt rabarber
Mad og drikke

Vi er vilde med sæson-mad

Facade på hus slibes
Advertorial

Annonce

Trænger din boligfacade til en renovering?

En mørkegrøn Land Rover lavet som rustvogn
Kongelige

Her er prins Philips rustvogn

En T-Rex med kæmpe mund
Dyreliv

Nyt studie:

Der fandtes milliarder af T-Rex'er

John F Kennedy
Nyheder

USA skubbede

Cuba i favnen på Sovjet

En person drikker direkte ud fra en flaske
Sundhed

Vi drikker mere end nogensinde

En ung mand med dårlig hud
Krimi

Her er drabsmanden

bag masseskyderiet

Kasper Holten gestikulerer
Underholdning

Dropper forestilling efter krænkelsessag

billede af Helen McCrory i rollen som Polly Gray i "Peaky" Blinders"
Kendte

Harry Potter-stjerne er død

blå blink
Krimi

22-årig motorcyklist mister livet 

Par ses i gynge på stranden
Rejser

Tropeparadis tilbyder
ferie og

fuld vaccination

billede af Nicklas Bendtner
Kendte

Nicklas Bendtner for retten: Risikerer hundedyr Porsche

billede af det forulykkede svævefly
Krimi

Svævefly er styrtet ned 

- flyet knækkede

billede af Katinka Bjerregaard der synger
Film og TV

Prisvindende sangerinde gør klar til Toppen af poppen

billede af vaccine der trækkes ind i sprøjte
Corona

Ny plan: 390.000 vacciner fra Pfizer om ugen

billede af annonce for Copper Inside
Nyheder

Advarsel:

Bruger du dette

mundbind?

folk går på sti i naturen
Sundhed

Hvad skal du i weekenden?: Fire fantastiske vandreruter

fitnesscenter uden mennesker
Sport

OVERBLIK: Her er der stadig lukket efter 21. april

billede af Angela Merkel
Nyheder

Merkel stukket
med
droppet vaccine

publikum ved Tinderbox
Krimi

Festival frifindes

for

ulovlig taxakørsel

Jacob Bjerregaard i samtale med Frank Jensen
Krimi

Politi efterforsker borgmester

Screendump fra Zoom
Nyheder

Ups! Politiker splitternøgen på online-møde

Dronning Margrethe vinker med gravhund ved sin side
Kongelige

Dronningens fødselsdag:

Overraskelser på stribe

politi ved bygning
Nyheder

Otte dræbt i masseskyderi

billede fra pressemøde
Sport

Aftale på plads:

Genåbning bliver

større end ventet

Frank Erichsen i profil
Film og TV

Bonderøven skifter navn

Frederik og Margrethe vinker fra balkon
Kongelige

Dagens afstemning: Bør Margrethe overlade tronen til Frederik

Margrethe vinker fra dør på slot
Kongelige

Kongehuset hårdt ramt af corona

Lysende trekant på himlen
Helt vildt

Bekræfter UFO-video

ældre mennesker spadserer i park
Nyheder

Varm weekend i vente

mads mikkelsen står foran rød væg
Film og TV

Mads Mikkelsen scorer

rolle i Indiana Jones

skilt foran rådhus med teksten rådhus
Nyheder

Ulovlige kæmpe-sommerhuse

får lov til at blive stående

beholder med naturlægemidlet HUSK
Sundhed

Tre døde efter

at have spist

naturlægemiddel

tre grønne mundbind ligger på bord
Nyheder

Krav om mundbind

forlænges til 13. maj

billede af omfavnelse mellem to kvinder
Nyheder

Dansker vinder

kæmpepris

croissant ligger på tallerken
Helt vildt

Kaldt ud til mystisk dyr:

Viste sig at være

en croissant

magnus heunicke iført mundbind
Nyheder

Åben for at tilbyde

droppet vaccine 

Jennifer Lopez og Alex Rodriguez smiler stort
Kendte

Stjernepar går 
fra hinanden

En barmfager Samatha Fox i rødt lingeri.
Nostalgi

Tillykke til Samantha Fox

55 år i dag

Carsten Bjørnlund og Marie Bach Hansen står i militærtøj
Film og TV

Arvingerne-stjerner

skal opklare mord

i Hvide Sande 

morten messerschmidt taler
Nyheder

Messerschmidt:

Jeg har ikke begået

noget ulovligt

En bilrude med et skudhul
Krimi

Tilfældig kvindes bil

ramt af skud i Aarhus

En flod med hvidt vand
Helt vildt

Efter tankvognsuheld:

Mælk i stride strømme

Silas Holst og en rød murstensvilla
Kendte

Silas Holst jubler

Villaen solgt

En tjener serverer kaffe til to kvinder
Corona

Dagens afstemning:

Er det skørt med coronapas

ved udendørsservering

Kongefamilien med 7 oldebørn i en sofa
Kongelige

Rørende billede:

Oldebørnene samlet

En barfodet mand går på en træstamme
Sundhed

Usundt at gå med sko

En pige sidder og læser en bog på en terrasse i et sommerhus
Livsstil

Gode råd:

Sådan gør du terrassen klar

Fire smukke unge kvinder holder på deres gravide maver
Helt vildt

Fire søstre gravide

på næsten samme tid

En kæntret båd og en gummibåd på vej mod den
Krimi

Kæmpe skibsforlis:

1 død og 12 savnes

En tegnet ældre mand i en retssal
Krimi

Bombe fra overlæge:

Floyd døde af hjerteanfald

Mads Mikkelsen
Kendte

Mads Mikkelsen nomineret med John Dillermand 

afghanistan
Nyheder

Danske soldater hjem fra Afghanistan

Margrethe
Kongelige

Dronningen bliver radiostjerne

coriona
Nyheder

Faldt om:

Dramatisk pressemøde

Bodil Jørgensen
Film og TV

Dagens tilbud: Lav film med Bodil Jørgensen

Musiker
Nyheder

Kendt musiker: Forvaring for grov vold og vidnetrusler

Havørn
Dyreliv

Live: Se ørneungen blive klækket

anholdt
Krimi

13 anholdt i sag om narko og coronasvindel

Aftenshowet
Film og TV

Sjov video: Grineflip i Aftenshowet