Grønt lys for distributions-samarbejde
Konkurencestyrelsen har afvist klage over distributions-samarbejdet mellem Post Danmark og Nyhedsavisen.

Nyhedsavisens distributions-samarbejde med Post Danmark er helt efter bogen. Konkurrencestyrelsen har afvist brancheorganisationen Danske Dagblades Forenings (DDF) klage over samarbejdet, som består i selskabet Morgendistribution Danmark, der blandt andet står for udbringning af Nyhedsavisen.

Samarbejdet var i forvejen godkendt af Konkurrencerådet, men DDF mente, at det var konkurrenceforvridende, fordi Post Danmark har udlånt medarbejdere til Morgendistribution Danmark, og fordi Nyhedsavisen ifølge DDF kan drage nytte af Post Danmarks viden om landets avisabonnenter i den verserende aviskrig. Det er Konkurrencestyrelsen uenig i og har derfor afvist klagen over Konkurrencerådets godkendelse af distributionsselskabet.