Forældre imod integrationspolitik
Skolepolitik ? Underskriftsindsamlig mod kommunens integrationspolitik i folkeskolen afleveres i dag til rådmand

Ikke visionært nok og en lappeløsning. Sådan lyder meldingen fra Mads Glenstrup, der er forælder i Skibhuskvarteret og utilfreds med kommunens planer om at flytte danske skolebørn fra Sct. Hans Skole til Risingskolen. Modsat vil børn med anden etnisk baggrund end dansk blive flyttet fra Risingskolen til Sct. Hans Skole. Det skriver DR Fyn.
Som reaktion på kommunens integrationstiltag vil forældrene i eftermiddag aflevere 216 protestbreve og underskrifter til børne- og ungerådmand Jane Jegind (V).
»Vi synes, de (kommunen, red.) blander for lidt. Vi ville gerne have en større blanding mellem skolerne. Vi vil gerne have sammenlagt skoledistrikterne ? gerne så mange som muligt ? så blandingsforholdet mellem etniske danskere og tosprogede danskere bliver bedre således, at der ikke kun er danskere på Sct. Hans Skole, og at der ikke kun er tosprogede på Risingskolen,« siger Mads Glenstrup.
Om kritikken i virkeligheden bunder i, at forældrene på Sct. Hans Skole mener, at de skal tage en for stor del af slæbet, melder historien dog ikke noget om.

Opbakning

Samtidig med at de mange protester vil lande på Jane Jeginds bord, er der dog også landet en undersøgelse af 1.134 tilfældigt udvalgte odenseaneres holdning til kommunens integrationspolitik.
Undersøgelsen, der er foretaget af A & B Analyse fra Odense for netmediet Altinget, viser, at omkring to tredjedele af de adspurgte odenseanere mener, at etniske elever under alle omstændigheder skal spredes mest muligt. Den sidste tredjedel mener, at det kun er et problem, med etniske elever koncentreret på samme folkeskole, hvis de ikke taler ordentligt dansk.
Undersøgelsen har også spurgt, hvilke partier de adspurgte ville stemme på, hvis der var valg i morgen. Og her er holdningen hos alle partier på nær CD den samme: cirka to tredjedele af vælgerne mener, at de etniske elever uanset sprogkundskaber skal spredes mest muligt for at sikre den kulturelle integration.
Set i lyset af de mange protester er undersøgelsen uden tvivl kærkommen for Jane Jegind og de øvrige politiske partier.

via Listen To News