Fogh: Danske soldater skal stadig hjem
Uanset at USA vil sende 20.000 soldater til Irak for at forbedre sikkerheden, fortsætter Danmark med sin planlagte langsomme tilbagetrækning.

Af Rikke Berg

ribe@dny.dk

@BRØD:USA s nye irak-strategi ændrer ikke ved planerne om at trække de danske soldater hjem, fastslår statsminister Anders Fogh Rasmussen (V).

»Vi har noteret os, at Bush vil sende flere soldater til Irak. Det er en amerikansk beslutning baseret på en analyse af, hvad der skal til her og nu, og det tager vi til efterretning,« sagde Anders Fogh Rasmussen.

Han understregede, at den danske tilstedeværelse selvfølgelig er knyttet til, hvordan situationen udvikler sig.

»Men i det sydlige Irak, hvor de danske soldater opererer, går det i retning af, at irakerne selv overtager ansvaret. Derfor holder vi fast i vores linje med at trappe langsomt ned på antallet af danske soldater i Irak,« sagde Fogh.

Ifølge statsministeren forventer regeringen, at irakerne inden for en måned kan overtage ansvaret i det tredje af de fire områder, som det sydlige Irak er inddelt i, samt det fjerde i løbet af første halvår af 2007.

»I takt med det kan vi tilpasse antallet af danske og britiske soldater i området,« sagde Anders Fogh Rasmussen.

Han vil ikke bedømme, om de 20.000 soldater, USA optrapper med, er den rigtige løsning.

»Den irakiske regering har fremlagt en sikkerhedsplan, som fastslår, at det er nødvendigt med flere soldater, og den tager dermed et medansvar. Jeg kan ikke vide, om det hjælper. Men vi deler ønsket om en bedre sikkerhedssituation,« sagde Fogh, og erkendte, at det er tydeligt, at koalitionen ikke har nået sine mål så hurtigt som håbet.

Ifølge statsministeren synes præsident Bush, at den danske linje »giver fornuft«.

»Så der er ingen problemer med Bush,« fastslog han.