Fødevarekontrollører uddeler julesmil
Fødevarestyrelsen er så langt bagefter med årets kontrolbesøg, at de uddeler glade smil op mod jul, fordi det er nemmere. Nu vil tillidsmændene ikke mere

Mundvigene vender op ad på næsten alle de smiley-rapporter, som fødevarekontrollører i julemåneden hænger op efter kontrolbesøg. Og så er det underordnet, hvor snusket der er i supermarkedet eller restauranten.
»Vi er så langt bagefter med de kontrolbesøg, som vi skal nå, at vi må haste gennem de virksomheder, som vi kontrollerer. Vi får simpelthen ikke tjekket for alt. Derfor er smiley-rapporter år efter år gladere i november og december,« siger Jens Christian Weidanz, tillidsmand for kontrollørerne i Fødevareregion Nord.

Mere arbejde i sure smil

Af samme grund har tillidsmænd i Fødevarestyrelsen nægtet at underskrive en resultatkontrakt om, hvor mange fødevarekontroller de skal nå i 2007. Det fremgår af et internt notat fra Fødevarestyrelsen, som Nyhedsavisen har fået fat i.
Ud over hurtige og sjuskede kontroller for at nå alle virksomheder, så frygter kontrollører også, at nogen uddeler glade smil, fordi det kræver mindre arbejde.
»Så er man nemlig ikke forpligtiget til at udfylde bøder, påbud og rapporter. Vi kan kun frygte, at der er ansatte, som gør sådan,« siger Preben Gøttsche, tillidsmand for de tilsynsførende i København.
Ud over den voldsomme juletravlhed lider fødevarekontrollen under, at de for tiden har 25 ubesatte stillinger.
At smiley-rapporterne i årevis har været betragteligt gladere siden 2002, fortalte forbrugerminister Lars Barfoed (K) selv i Folketinget.
Direktøren for Fødevarestyrelsen mener, at der er mange grunde til, at de uddeler mere positive fødevarekontroller i slutningen af året:
»Generelt gemmer man jo de mindre krævende kontroller til slutningen af året. Det kan eksempelvis være børnehaver. Jeg tror ikke på, at det er fordi, at man har mere travlt, at man uddeler glade smiley-rapporter op mod jul,« siger direktør Anders Munk Jensen.
Han peger desuden på, at netop i år er smilene på rapporterne faktisk blevet mere og mere sure i løbet af 2006. I første kvartal var der 2,9 procent sure smil, i andet kvartal 3,6 og i efteråret var smilene sure på 4,6 procent af rapporterne.
»De foreløbige tal for julekvartalet tyder på lidt gladere smil ? på niveau med forårskvartalet. Fødevarekontrollørerne er blevet meget mere obs efter alle sagerne i foråret,« siger direktøren.

Surere i år

Men den tror Jens Christian Weidanz ikke på.
»Det er klart, at smilene er lidt surere i år, fordi vi har fået ordre om at være skrappere og uddele flere sure smil ? blandt andet ved en nultolleranceplan. Men det ændrer ikke på, at vi må sjuske i årets slutning for at nå det, vi skal,« siger tillidsmanden.