Blogindlæg FOA-formænd: Regeringen lusker topskattelettelser ind ad bagdøren
Regeringen og finansminister Kristian Jensen (V) forsøger at smugle topskattelettelser ind ad bagdøren til landets rigeste.

Karen Stæhr er uddannet sygehjælper og begyndte sit faglige engagement, da der blev lukket en masse sengepladser på den afdeling, hvor hun var ansat. Omdrejningspunktet for hendes arbejde er retfærdighed og kampen mod uligheden. Hun har siden taget diplomuddannelse i ledelse og en master i Arbejdsmarked og personaleforhold fra Aalborg Universitet. Karen er tidligere formand for FOA's 100.000 social- og sundhedsansatte, de mennesker som arbejder tættest på borgerne og patienterne.

Dennis Kristensen er uddannet portør og var fra 2002 til maj 2018 forbundsformand i FOA, Danmarks tredjestørste fagforbund. Størstedelen af medlemmerne i FOA er ansat i kommuner og regioner. Dennis frasagde sig som FOA-formand bestyrelseshonorarer og rejser på business-class og åbnede FOA for både medlemmer og offentligheden. Han kæmpede ihærdigt for adskillelsen af Socialdemokratiet og fagbevægelsen. Privat er han far til to voksne døtre. Han bor i et rækkehus med hustruen Dorte, der er bioanalytiker på Rigshospitalet.

FINANSMINISTEREN PRØVER ENDNU ENGANG AT LUSKE TOPSKATTELETTELSER ind af bagdøren uden at sige ærligt, at regeringen prioriterer topskatteydernes velstand højere end alt andet.

Tidligere var det skatteudspillet, der forgyldte de mest velstillede mest muligt. Så blev det forslaget til lempelse af registreringsafgifterne på biler, som skulle hjælpe Lamborghini-importøren med at få luksusbilen ud på de danske veje, og nu er det udspillet til at lempe samspilsproblemerne mellem privat pensionsopsparing, herunder lønmodtagernes arbejdsmarkedspensioner, og offentlige ydelser.

Regeringen indgik i juni det første forlig om fremtidens samordning af privat pensionsopsparing og folkepension, ældrecheck og behovsbestemt ydelser.

Aftalen kunne være bedre, men det var dog et skridt på vejen til at sænke den effektive beskatning af pensionsopsparingen. Den nye aldersopsparing gør det trods alt til en bedre forretning at indbetale pensionsbidrag de sidste fem år, før man tjekker ud af arbejdsmarkedet.

Men det er ikke nok at sætte fokus på de sidste fem år før pensionering.

Samspilsproblemerne gælder i praksis lang tid før.

DEN ER NEMLIG GAL med den effektive beskatning allerede 15 år før, man overgår til folkepension og egen pension.

Regeringen har afsat 2,4 milliarder kroner til anden runde af de politiske forhandlinger om samspilsproblemerne, som forventes art starte op efter efterårsferien.

Det er i udspillet til disse forhandlinger, at Kristian Jensen er på grisebassen.

Regeringen vil efter eget udsagn sætte fokus på de lavest lønnedes pension. Realiteten er dog, at regeringens udspil endnu engang forgylder topskatteyderne. Det er i virkelighedens verden ikke et forsøg på at løse samspilsproblemerne, men derimod et forsøg på at smugle endnu en topskattelettelse op ad køkkentrappen.

I stedet for at sætte det lovede fokus på de lavest lønnede, som rammes hårdest af samspilsproblemerne i pensionisttilværelsen, så smører regeringen de afsatte milliarder ud over alle, og resultatet er grotesk.

FOAs pensionsselskab PenSam har beregnet, at en social- og sundhedsassistent her og nu kun vil få 790 kroner mere til rådighed med regeringens udspil. Ikke om ugen og ikke om måneden, men om året.

DIREKTØREN MED en årlig indkomst på 1 million vil helt anderledes opleve effekten af regeringens udspil. Ikke mindre end 5.500 kroner mere om året.

Og vel at mærke 5.500 kroner til at kompensere for et samspilsproblem, som direktøren og de øvrige velstillede slet ikke har.

Det er ikke I den ende af indkomstskalaen, at man har problemer med modregning af pensionsopsparing i offentlige ydelser. Tværtimod.

Det er simpelthen en parodi på en løsning på samspilsproblemerne og en parodi på regeringens lovede fokus på de lavest lønnede.

Social- og sundhedsassistentens og direktørens gevinst ved regeringens udspil viser klart, at regeringen prøver at finde kreative veje til at nå frem til de topskattelettelser for de rigeste, som Anders Samuelsen med de stålsatte øjne i sin tid kravlede op i træet for at presse igennem.

Han fik ikke sine stålsatte krav igennem dengang.

I STEDET PRØVER REGERINGEN nu i det skjulte bid for bid at lette skatten for Samuelsens venner. Det er simpelthen vildledende markedsføring, når regeringen prøver at præsentere den politik som et særlig fokus på at løse de lavtlønnede samspilsproblemer mellem arbejdsmarkedspension og offentlige ydelser.

Det er lige dér, at Kristian Jensen er på grisebassen.

PenSam har udarbejdet en række forslag til en anden anvendelse af de 2,4 milliarder kroner, som er afsat til at løse samspilsproblemerne, der sætter det fokus på den nuværende økonomiske afstraffelse af social- og sundhedsassistenten og de øvrige lavere og lavtlønnede lønmodtagere, som regeringen bruger som argument I sin falske markedsføring. Og som undlader at drysse yderligere topskattelettelser ud over de rigeste.

Dansk Folkeparti har signaleret, at partiet I de kommende forhandlinger vil ændre regeringens udspil.

”Vi kommer til at forhandle, hvordan vi sikrer, at folk med lavere lønindkomster får tilstrækkelig gavn af det,” sagde Kristian Thulesen Dahl.

Den melding kan forhåbentlig både bringe Kristian Jensen tilbage på dydens smalle vej og bringe retfærdighed ind beskatningen af de lavere og lavestlønnede opsparing til egen pension.

Det er virkelig tiltrængt.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News